strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-03-01 18:41 / 349
Projekt edukacyjny "Mali Europejczycy"
Działanie opracowano w placówce:Przedszkole Nr 1
Bydgoska 13
89-500 Tuchola
Autor / autorzy działania:Grażyna Berlińska
przedszkole1_tuchola@o2.pl
Dział i zakres działania:wychowanie przedszkolne
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:rok szkolny
Forma zajęć:zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze
Adresat zajęć:dzieci 4-6 letnie
Cel działania:
- kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi bez względu na narodowość, kolor skóry, płeć;
- kształtowanie poczucia przynależności do Europy;
- poznawanie kultury innych narodów, naszych sąsiadów;
- kształcenie umiejętności odbierania świata za pomocą zmysłów;
- wzmacnianie więzi koleżeńskich między dziećmi poprzez wspólne działanie i zabawę;
- rozwijanie przyjaznego stosunku do dzieci innych narodów;
- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.


Szczegółowy opis działania:

I Polska moja ojczyzna

 1. „Jesteśmy Europejczykami”

- słuchanie fragmentu hymnu Unii Europejskiej „Oda do radości”;

- poznanie flagi Unii Europejskiej, wspólne tworzenie flagi poprzez przylepianie gwiazdek samoprzylepnych na niebieskie płótno, przeliczanie liczby gwiazd;

- oglądanie uproszczonej mapy Europy;

- zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „Unia Europejska”.

2. „Polska to mój kraj”

- zapoznanie z legendą o Lechu, Czechu i Rusie, powstaniu państwa polskiego;

- pokaz mapy Polski i jej granic;

- pokaz napisu do czytania globalnego: Polska;

- słuchanie hymnu narodowego i próby śpiewania pierwszej zwrotki przy przyjmowaniu właściwej postawy.

3. „Barwy narodowe”

- zapoznanie z godłem Polski;

- zapoznanie z flagą Polski;

- wykonanie przez dzieci flagi Polski według określonej przez nauczyciela techniki.

4. „Warszawa - stolica Polski”

 - zapoznanie z zabytkami Warszawy;

- Fryderyk Chopin i jego muzyka;

- malowanie farbami przy dźwiękach muzyki F. Chopina.

5. „Tańczymy krakowiaka”

 - zapoznanie z krakowskim strojem ludowym;

- nauka kroków tańca ludowego "krakowiak".

II  Poznajemy Niemcy

 1. „Niemcy - nasi sąsiedzi”

- zapoznanie z nazwą kraju, stolicy;

- wysłuchanie fragmentu hymnu narodowego;

- oglądanie mapy Europy z zaznaczonym konturem Polski i Niemiec, poznanie wyrazu do czytania globalnego: "Niemcy",

- zapoznanie z dziećmi z przedszkola w Niemczech (Neuschloβ) w oparciu o nawiązaną korespondencję oraz otrzymane zdjęcia;

- poznanie imion dzieci i ich ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.

2. „Flaga Niemiec”

- wykonanie flagi Niemiec według techniki podanej przez nauczyciela;

- zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „Niemcy” (płyta „Śpiewające Brzdące, część 8”).

3. „Zabawy dzieci w przedszkolu w Niemczech” 

- zapoznanie z ulubioną zabawą dzieci w Niemczech „Kaczuszki, chodźcie do mnie”  (zasady takie same jak w zabawie „Gąski, gąski do domu”);

- zabawa muzyczno-ruchowa do niemieckiej melodii ludowej „Jedzie pociąg”;

- zabawy rytmiczne do muzyki poważnej znanych niemieckich kompozytorów (J. S. Bach, Beethoven, Mozart) wykorzystując metodę Batii Strauss.

4. „Niemiecka kuchnia”

- poznanie kilku słów po niemiecku: dzień dobry, proszę, dziękuję;

- wiemy, jak zachować się w restauracji;

- niemieckie potrawy, wykonanie sałatki „ Kartoffelsalat”.

5. „Baśnie braci Grimm”

- quiz, rozpoznawanie znanych dzieciom bajek czytanych przez nauczycielkę;

- rozpoznawanie znanych bajek po fragmentach ilustracji;

- wspólne układanie obrazka do bajki braci Grimm w formie puzzli.

III  Poznajemy Czechy

1. „Czesi - nasi sąsiedzi”

- zapoznanie z nazwą kraju i jego stolicą;

- zaznaczanie położenia na mapie i globusie;

- oglądanie zabytków w oparciu o foldery, pocztówki, wydruki z Internetu;

- zapoznanie z wyrazem do czytania globalnego: "Czechy".

2. „Flaga Czech”

- wykonanie flagi Czech według techniki podanej przez nauczyciela.

3. „Czeskie tańce”

- polka - taniec czeski, nauka podstawowego kroku;

- wysłuchanie piosenki „Malowany dzbanek” Helena Vondrάčkovά;

- odtwarzanie układu tanecznego do wysłuchanej piosenki.

4. „Czeskie bajki”

- zapoznanie z postaciami czeskich bajek: Rumcajs, Krecik, Żwirek i Muchomorek, Pat i Mat (Sąsiedzi);

- projekcja wybranej przez dzieci czeskiej bajki;

- ulubione postacie z bajek w pracach plastycznych dzieci.

5. „Mówimy i śpiewamy po czesku”

- zapoznanie z kilkoma słowami w języku czeskim;

- nauka I zwrotki piosenki „Czeski grozik”;

- powtarzanie za nauczycielem kroków tańca „Grozik”.

IV  Zakończenie projektu:

1. Część artystyczna

- powitanie zebranych gości w trzech językach: polskim, niemieckim i czeskim;

- wspólne wysłuchanie hymnu Unii Europejskiej „Oda do radości”;

- prezentacja przygotowanego programu artystycznego (wykorzystanie tańców i piosenek  poznanych w trakcie realizacji projektu).

2.  Zabawy, konkursy:

- zabawy i konkursy dla rodziców i dzieci;

- wykonanie pamiątkowych zdjęć.

Efekty działania:
Dziecko:
- zdobywa dostosowaną do jego możliwości intelektualnych wiedzę na temat własnego kraju i krajów z nami sąsiadujących należących do Unii Europejskiej;
- kultywuje zwyczaje i obyczaje ludowe jako przejaw odrębności narodowej;
- wykazuje zainteresowanie życiem dzieci w innych krajach;
- dostrzega podobieństwa między ludźmi żyjącymi na całym świecie: takie same pragnienia, podobne zabawy i zajęcia;
- potrafi wskazać na mapie Europy państwa: Polskę, Niemcy, Czechy oraz rozpoznaje flagi tych państw;
- posługuje się kilkoma zwrotami grzecznościowymi w języku niemieckim i czeskim;
- odtwarza proste układy taneczne: "Grozik", "Malowany dzbanku";
- śpiewa piosenki: "Unia Europejska", "Niemcy", "Czeski grozik";
- aktywnie współdziała z rówieśnikami podczas wspólnych działań i zabaw.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Rodzice:
- pomoc w tłumaczeniu korespondencji z przedszkolem w Niemczech;
- dostarczanie pomocy do zajęć, widokówki, ilustracje, flagi, książki;
- uczestniczenie w uroczystościach, w których dzieci prezentowały poznane układy taneczne.

Zaprzyjaźnione Przedszkole w Niemczech "Neuschlo":
- wymiana korespondencji, listy obrazkowe redagowane wspólnie z dziećmi, życzenia świąteczne, zdjęcia;
- propozycje zabaw i zajęć z dziećmi;
- wymiana doświadczeń zawodowych między nauczycielkami.

Informacje dodatkowe:
Już na szczeblu edukacji przedszkolnej zapoznajemy dzieci z naszym krajem, z mapą Polski, ukazujemy piękno i historię naszego kraju. Dzieci wiedzą, że jesteśmy Polakami, znają hymn i barwy ojczyste. Projekt "Mali Europejczycy" wprowadza elementy edukacji europejskiej poprzez zabawę, różne techniki plastyczne i zajęcia muzyczne. Uświadamia, że jesteśmy również Europejczykami i należymy do Unii Europejskiej oraz kształtuje przyjazny stosunek do dzieci innych narodów.
Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.facebook.com / Przedszkole nr 1 w Tucholi© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl