strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-01-21 18:19 / 340
Szkolny Konkurs Recytatorski "Zwierzątkowo"
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Chełmcach
Chełmce 50
88-121 Chełmce
Autor / autorzy działania:Anna Dębowska
anka2779@o2.pl
Dział i zakres działania:uczeń zdolny
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:od 2012 r.
Forma zajęć:szkolny konkurs recytatorski
Adresat zajęć:uczniowie klas I-III oraz dzieci 5. i 6-letnie
Cel działania:
- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów;
- doskonalenie umiejętności recytatorskich;
- inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
- promowanie młodych talentów w środowisku lokalny;
- uczenie się rywalizacji w przyjaznej atmosferze.


Szczegółowy opis działania:

Pomysł zorganizowania konkursu recytatorskiego dla uczniów klas I-III oraz dla dzieci 5 i 6-letnich powstał w roku 2012. Pomysłodawcą jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Konkurs ma na celu odkrywanie i rozwijanie uzdolnień recytatorskich oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Konkurs przebiega zgodnie z opracowanym regulaminem. Do udziału w konkursie przystępują uczniowie poszczególnych klas, którzy chcą zaprezentować swój talent recytatorski, wcześniej wyłonieni w klasowych eliminacjach. Każde dziecko biorące udział w konkursie prezentuje wiersz o tematyce zwierzęcej wybranego przez siebie autora z literatury dziecięcej. Ponadto do prezentacji przygotowuje adekwatny do wybranego utworu strój oraz rekwizyt. Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli rodziców, przedstawicieli samorządu uczniowskiego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela polonisty i dyrektora szkoły ocenia dobór repertuaru, kulturę żywego słowa, poprawność recytacji oraz ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III  oraz 5,6-latki). Konkurs ma charakter indywidualny. Finaliści otrzymują nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Dla uczestników przewidziane są drobne upominki. Ponadto formuła konkursu rozszerzona jest o działania pozakonkursowe, takie jak prezentacja grupy teatralnej bądź inscenizacje uczniów z  klas I-III.Efekty działania:
Konkurs od początku cieszy się zainteresowaniem wśród uczniów oraz nauczycieli klas I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. Z powodzeniem jest realizowany od roku 2012. Dzieci z oddziału przedszkolnego oswajają się z pobytem w szkole, gdyż placówka działa w dwóch osobnych budynkach. W tym roku szkolnym odbędzie się IV edycja tego konkursu. Informacje o przebiegu konkursu i osiągnięciach uczniów prezentowane są w lokalnych mediach (Panorama Kruszwicka, Ekspres Inowrocławski), na stronie internetowej www.kruszwica.org.pl oraz na stronie internetowej szkoły. Ponadto od ubiegłego roku szkolnego relacja z konkursu zamieszczana jest w szkolnej gazetce "W kałamarzu".

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Rodzice uczniów uczęszczających do szkoły - goście, widzowie, członek jury;
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Chełmcach - fundatorzy nagród dla uczestników konkursu
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, przedstawiciel samorządu uczniowskiego - członek jury;
Uczniowie i opiekun Szkolnego Koła Teatralnego - przygotowanie inscenizacji dla młodych artystów i gości.


Informacje dodatkowe:
Dekorację sceny przygotowuje pomysłodawca konkursu, w role konferansjerów wcielają się przedstawiciele klas IV-VI. Informacje i zdjęcia z przebiegu konkursu znajdują się w lokalnej prasie, na stronie www.spchelmce.republika.pl, a także na stronie www.kruszwica.org.pl oraz w gazetce szkolnej "W kałamarzu".

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie spchelmce@op.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl