strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2015-01-02 10:53 / 334
Jak dzielić się wiedzą? - organizowanie konferencji metodycznych i warsztatów
Działanie opracowano w placówce:Gminne Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
Nowy Rynek 2
89-400 Sępólno Krajeńskie
Autor / autorzy działania:M. West, G. Pukownik
gpnr1@wp.pl
Dział i zakres działania:wyrównywanie szans
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:Rok szkolny
Forma zajęć:zespołowa, grupowa
Adresat zajęć:nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszk
Cel działania:
1. Nawiązanie współpracy w zakresie wspomagania rozwoju młodszego dziecka pomiędzy środowiskiem przedszkolnym i szkolnym.
2. Wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowym etapie edukacyjnym.
3. Budowanie pomostu pomiędzy doświadczeniami nauczycieli przedszkolnych i szkolnych.
4. Przekształcenie środowiska szkolnego tak, by dzieci odbierały je jako otwarte i przyjazne.


Szczegółowy opis działania:

Od 2012 r. w Gminnym Przedszkolu nr 1 w Sępólnie Krajeńskim organizujemy konferencje powiatowe i gminne połączone z warsztatami. Cieszą się one dużym zainteresowaniem ponieważ  każdy z uczestników po godzinach pracy ma bliski dojazd do naszego przedszkola oraz możliwość skorzystania z wiedzy i umiejętności przekazywanych przez osoby kompetentne (nauczycieli konsultantów, metodyków, wykładowcow, psychologów). Konferencje i warsztaty są bezpłatne dla uczestników.

 Nasze przedszkole rozpoznaje potrzeby nauczycieli w środowisku, zaprasza do wybranych tematów osoby prowadzące,  pozyskuje sponsorów, udostepnia lokal oraz środki dydaktyczne do przeprowadzenia warsztatów, przygotowuje poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Do grudnia 2014 r. w  naszej placówce przeprowadzono następujące konferencje i warsztaty:

"Tworzenie Przestrzeni Edukacyjnej dla dzieci Pięcio i Sześcioletnich", "Edukacja Przez Ruch", "Wspieranie Rozwoju Małego Dziecka", "Dzisiaj Przedszkole Jutro Szkoła", "Wzmacnianie Bezpieczeństwa w Szkołach i Placówkach Oświatowych - podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej", "Zdrowie na talerzu", "Jak spędzac czas z dzieckiem, by rozwijać w nim procesy poznawcze", "Metody i formy pracy z młodszym pierwszoklasistą".

Prelegentami i osobami prowadzącymi warsztaty byli wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, wykładowcy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nauczyciele konsultanci z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, psycholodzy, dyrektor programowy Fundacji ABC XXI - Cała Polska Czyta Dzieciom, dietetyk, doradcy metodyczni, pracownicy Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych w Bydgoszczy.

Dużym walorem szkoleniowym  okazały się sesje warsztatowe dla nauczycieli nt.: "Jak zapobiegać wadom postawy od najmłodszych lat", "Stymulowanie rozwoju małego dziecka poprzez stosowanie metody Weroniki Sherborne", "Jak wykorzystać w pracy z dzieckiem program D. Dziamskiej, Rytmika, Aerobik dla dzieci",  "Sześciolatek w szkole - zabawy manualne", "Zabawy z kartą pracy".

Uczestnikami konferencji i  warsztów są dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli i nauczania poczatkowego z całego powiatu sępoleńskiego, a także chętni  rodzice.  Nauczycele naszego przedszkola prowadzą zajęcia pokazowe dla nauczycieli szkół klas początkowych. Goście mogli zaobserwować zajęcia z obszaru mowy, przyrody, ruchu oraz pojęć matematycznych.Efekty działania:
1. Nawiązanie kontaktu między nauczycielami szkół i przedszkoli.
2. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami.
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności rodziców oraz nauczycieli z klas I w zakresie potrzeb młodszego dziecka, metod pracy, organizacji lekcji, rozwiązań metodycznych.
4. Klasy lekcyjne w szkołach zostały dostosowane do potrzeb i możliwości młodszego dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I.
5. Współpraca przedszkola z rożnymi instytucjami wspomagającymi pracę nauczyciela.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - finansowanie konferencji i warsztatów.
2. Zakład Obsługi i Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim - finansowanie konferencji i warsztatów.
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - wykłady i warsztaty nauczycieli konsultantów.
4. Wykładowcy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - wykłady.
5. Dyrektor Programowy fundacji ABC XXI - wykłady.
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bydgoszczy - warsztaty.
7. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych w Bydgoszczy - warsztaty.
8. Gminne Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi - zajęcia pokazowe, katering, pomoce dydaktyczne, pomieszczenia.
9. Doradcy metodyczni - wykłady i warsztaty.

Informacje dodatkowe:
Dalsza kontynuacja organizacji konferencji oraz warsztatów.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie przedszkolenr1.eu© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl