strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2014-12-21 18:16 / 333
Program autorski "Maluch w świecie liter"
Działanie opracowano w placówce:Przedszkole Nr 1
Bydgoska 13
89-500 Tuchola
Autor / autorzy działania:Grażyna Berlińska
przedszkole1_tuchola@o2.pl
Dział i zakres działania:wychowanie przedszkolne
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:trzy lata
Forma zajęć:grupowa i indywidualna poza ramowymi zajęciami
Adresat zajęć:dzieci w wieku 3-5 lat
Cel działania:
Dziecko:
- bezstresowo wkracza w świat pisma;
- tworzy pozytywny obraz własnego ja;
- dostrzega różnice w kształcie i brzmieniu liter.


Szczegółowy opis działania:

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, ale może być realizowany z dziećmi, które nie osiągnęły jeszcze 3 lat. Opracowany został na podstawie Odimiennej Metody Nauki Czytania Ireny Majchrzak.

Punktem wyjścia jest własne imię dziecka. Przeprowadzając szereg zabaw utrwalamy jego zapis graficzny. Dzieci chętnie podejmują tego rodzaju zabawę.

1) Odnajdywanie własnej wizytówki daje im wiele radości. Ma także bardzo ważne znaczenie wychowawcze. Wprowadza jasne zasady współżycia w grupie. Wizytówki umieszczone na krzesełkach, w łazience, w szatni określają przynależne  miejsce dziecka w zespole. Chętnie zaznaczają swoją obecność na ciekawie przygotowanych „tablicach obecności". W grupie najmłodszej przygotowałam zamek z balkonikami (pojemniki po jogurtach), na których umieszczone były wizytówki. W kolejnym roku tablicą obecności była rakieta z zaznaczonym miejscem dla każdego dziecka. Zapraszała w dalszą wędrówkę w świat liter. Tablice obecności warto dostosowywać do aktualnej pory roku. Jesienią może być duże jabłko i na jego tle umieszczone imiona dzieci. Zimą - chmura z wiszącymi gwiazdkami. Na każdej gwiazdce imię dziecka. Zmiany mobilizują do ciągłych poszukiwań swojego imienia.

2) Na podstawie znanych melodii prowadziłam zabawy muzyczno-ruchowe. Ich celem było utrwalanie zapisu graficznego imion dzieci.

-  „Literowy pociąg”. Dzieci siedzą w kole. Nauczycielka trzyma w ręku wizytówki, idzie wokół koła i wspólnie z dziećmi śpiewa piosenkę do melodii „Jedzie pociąg”.  „Jedzie pociąg z maluchami, wiezie chłopców z dziewczynkami. Bardzo mało tutaj nas, zapraszamy kogoś z was”. Pani pokazuje wizytówkę, dziecko, które rozpoznało swoją wizytówkę dołącza do pociągu. Zabawa toczy się do momentu, aż wszyscy utworzą pociąg.

- „Z imionami się bawimy” do melodii piosenki „Kotek Puszek”. Dzieci siedzą w dużym kole. Nauczycielka wspólnie z dziećmi śpiewa piosenkę: „Z imionami się bawimy, kogo teraz wymienimy. Kto poznaje imię swe, niech w środeczku znajdzie się”. Dziecko, które rozpoznało swoje imię siada do środka koła. Powtarzamy piosenkę, aż powstanie nowe koło.

- rymowanki, których treść dotyczyła wyboru właściwej wizytówki. Jedna z nich to „Mam koszyczek wiklinowy”. Dzieci siedzą w kole. Wybrane dziecko otrzymuje od pani koszyczek z wizytówkami. Prezentując koszyk mówi tekst rymowanki: „Mam koszyczek wiklinowy zobaczcie go sami. W nim schowane wizytówki. Odgadnijcie sami”. Wybiera z koszyka wizytówkę i pokazuje. Kto rozpoznał imię prowadzi zabawę. Jeżeli wizytówka nie została rozpoznana zabawę kontynuuje wybrane dziecko. Rozpoznane wizytówki odkładamy na bok.

- „Ciepło-zimno” wykorzystywałam znane już dzieciom wyrazy do czytania globalnego.

- Bingo literowe" polegającące na wyszukiwaniu w swoim imieniu liter znajdujących się w wyrazach pokazywanych przez nauczycielkę:

3) Dzieci układały  swoje imię z liter według wzoru i bez wzoru. W kolejnych etapach pracy układają imiona koleżanek i kolegów z pamięci. 

4) Zapoznałam  dzieci  się z alfabetem. Każde dziecko było królem lub królową wielkiej literki swojego imienia. Wyszukiwały w alfabecie umieszczonym w sali „własnych literek”.

Dzieci poznały 42 wyrazy do czytania globalnego. Były to nazwy: zabawek, warzyw, mebli znajdujących się w sali, kolorów, części ciała.

4) Do prezentowanych rzeczowników dzieci dobierały przymiotniki.

5) Rozwiązywały układanki słowno-obrazkowe.  

6) Dzieci składały wyrazy pocięte na sylaby.

7) Budowały wyrazy 3 literowe.

8) Tworzyły wspólnie z nauczycielem krótkie teksty.

9) W  sali  powstała wypożyczalnia książek z wszystkimi zasadami obowiązującymi w prawdziwej bibliotece. Każde dziecko ma własnoręcznie wykonaną kartę czytelnika, a każda książka - kartę książki. Na liście czytelników umieszczone są wizytówki. Gdy dziecko odda książkę, wyciąga wizytówkę z listy czytelników, aż do momentu kolejnego wypożyczenia.  Efekty działania:
W wyniku realizacji programu dzieci:
- rozpoznają swoją wizytówkę oraz wizytówki wszystkich dzieci w grupie;
- układają swoje imię z rozsypanki literowej najpierw według wzoru, a potem z pamięci;
- zaznaczają swoją obecność na "tablicy obecności";
- wyróżniają takie same litery w imionach swoich koleżanek i kolegów;
- znają i nazywają litery alfabetu;
- dzielą wyrazy na sylaby, głoski;
- czytają globalnie demonstrowane wyrazy i zwroty dwuwyrazowe;
- rozwiązują układanki słowno-obrazkowe;
- tworzą wspólnie z nauczycielem krótkie teksty;
- podpisują prace plastyczne własnym imieniem, stosując wielkie litery drukowane lub pisane;
- dokonują autokorekty i kontroli pracy innych;
- potrafią cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję z samodzielnego wykonania zadania.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Nauczyciele pracujący w grupie, rodzice dzieci, nauczyciele z zaprzyjaźnionego przedszkola.

Informacje dodatkowe:
Zabawy z programu "Maluch w świecie liter" przygotowują dzieci do nauki czytania. Dostarczają im pozytywnych bodźców, wyrabiają pozytywny obraz samego siebie.
Kontakt ze słowem pisanym od samego początku jest dla nich źródłem przyjemności i satysfakcji, co motywuje je do podejmowania nowych, trudniejszych działań.
Dzieci na drodze samodzielnego rozumowania, odkrywania opanowują szyfr języka pisanego. Same sterują swoim wysiłkiem i czasem, jaki potrzebują do opanowania umiejętności czytania. Program "Maluch w świecie liter" dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Poprzez zabawę, w sposób spontaniczny, bez większego wysiłku, stresu przedszkolacy odkrywają tajemnice języka pisanego.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.facebook.com / Przedszkole nr 1 w Tucholi© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl