strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2014-09-26 14:11 / 310
Międzyszkolny Konkurs "Pomysłowy Rozumek"
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum nr 37 Integracyjne w Bydgoszczy
Kcyńska 49
85-304 Bydgoszcz
Autor / autorzy działania:Barbara Szurpita, Joanna Zaborowska, Kinga Strzelec
zsnr14@oswiata.bip.bydgoszcz.pl
Dział i zakres działania:wyrównywanie szans
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:cyklicznie, raz w roku
Forma zajęć:konkurs połączony z zabawami i poczęstunkiem
Adresat zajęć:uczniowie G z niepełnos. intelektualną
Cel działania:
- stworzenie uczniom i wychowankom z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego możliwości odniesienia sukcesu;
- wzbogacenie oferty konkursów dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
- utrwalenie wiedzy i nabytych umiejętności niezbędnych do egzaminu gimnazjalnego;
- promowanie nauk przyrodniczych przez empiryczne poznanie na bazie doświadczeń oraz własnej aktywności dzieci;
- integracja międzyszkolna uczniów niepełnosprawnych;
- zaangażowanie uczniów w pracę na rzecz podniesienia swoich umiejętności, wiedzy oraz samooceny;
- rozwijanie zainteresowań matematycznych na miarę swoich potrzeb;
- promowanie szkoły w środowisku.


Szczegółowy opis działania:

Konkurs "Pomysłowy Rozumek" w roku szkolnym 2013/2014 odbył się po raz dziesiąty.

Do udziału zostają zaproszeni uczniowie ze szkół integracyjnych oraz specjalnych z Bydgoszczy oraz całego województwa.

Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu matematyczno-przyrodniczego dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową stopnia lekkiego, będących uczniami gimnazjum. Zadania mają formę testową i obejmują zakres: arytmetyki, elementów algebry, płaskich figur geometrycznych, podstawowych figur przestrzennych, jednostek miar, wag i monetarnych oraz przykładów opartych na praktycznym działaniu dla III etapu edukacyjnego.

Ponadto od roku 2014  nowością w ramach działania  jest  przygotowanie i przeprowadzenie dodatkowo, tzw. „żywej lekcji” polegającej na empirycznym poznaniu i doświadczeniu otaczającej nas rzeczywistości poprzez bezpośrednie zespołowe wykonywanie zadań i doświadczeń. W roku szkolnym 2013/2014 przyjęliśmy, że będzie ona dotyczyć  zjawisk z zakresu magnetyzmu, elektrostatyki, optyki.

Dzieci uczestniczące w konkursie w zespołach zadaniowych nie tylko poszerzają - poprzez praktyczne poznanie - swoją wiedzę i umiejętności, ale również poprzez wspólne działanie mogą bliżej się poznać, nawiązać nowe znajomości, rozwijać umiejętność wzajemnej komunikacji.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostają nagrodzeni. Budowaniu przyjaznej atmosfery sprzyja również zorganizowanie gier i zabaw po konkursie, poczęstunek oraz pamiątkowe zdjęcie.Efekty działania:
Dzięki udziałowi w konkursie młodzież wzbogaca i utrwala poznane umiejętności, wiadomości. Ponadto biorąc udział w zajęciach opartych na doświadczeniach w pracowni fizyko-chemicznej poprzez empiryczne poznanie, doświadczenie - wybranych zjawisk fizycznych - poszerzają wiedzę o otaczającej rzeczywistości oraz mają szansę nawiązać nowe znajomości w pracy zespołowej.
Uzyskany sukces w konkursie, sama możliwość udziału w nim i doświadczeniach pozytywnie mobilizuje dzieci do dalszej pracy, nauki, zachęca do dalszego poznawania i zdobywania wiedzy o zjawiskach zachodzących w przyrodzie, doskonalenia umiejętności z zakresu matematyki.
Organizatorzy konkursu starają się także pozyskiwać atrakcyjne nagrody (np. ubiegajac się o BGO czy pozyskując sponsorów).


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
W działanie zaangażowani są nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu. Regularnie w konkursie udział biorą:
Gimnazjum nr 38 w Bydgoszczy, Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr. Jakuba Cieślewicza w Strzelnie.
W roku szkolnym 2013/2014 po raz pierwszy gościliśmy Gimnazjum nr 40 w Bydgoszczy.
W roku szkolnym 2013/2014 pozyskano środki z Bydgoskiego Grantu Oświatowego.

Informacje dodatkowe:
Konkurs realizowany jest z powodzeniem do chwili obecnej. W roku szkolnym 2013/2014 odbyła się już jego X edycja.
Z opisem działania, wynikami konkursu można zapoznać się na stronie organizatora konkursu: www.zs14.bydgoszcz.pl
Relację z tegorocznej edycji konkursu można przeczytać:
http://www.zs14.bydgoszcz.pl/462-x-mi%C4%99dzyszkolny-konkurs-matematyczny-pomys%C5%82owy-rozumek.html


Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie http://www.zs14.bydgoszcz.pl/© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl