strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2014-07-28 12:37 / 308
Projekt edukacyjny w gimnazjum
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi
Nowa Wieś, 20
87-408 Ciechocin
Autor / autorzy działania:Karina Stolarczyk
carast@interia.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:część zadań ma charakter stały, a pozostałe ustalane są na dany rok szkolny
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie gimnazjum
Cel działania:
- Wprowadzenie nowych formuł edukacyjnych.
- Animacja poklatkowa formą sztuki.
- Korelacja form plastycznych i nowych technologii poprzez umiejętne zastosowanie narzędzi pracy jak komputer, aparat cyfrowy oraz tradycyjnych technik plastycznych.
- Ukierunkowanie działań ucznia w zakresie alternatywnego i pozytywnego aspektu zastosowania nowych technologii.
- Ogólnokrajowa integracja dziecięcych środowisk twórców filmowych poprzez współpracę z instytucjami promującymi sztukę oraz twórczość dzieci i młodzieży.
- Efektywne i efektowne spędzanie czasu wolnego w grupie rówieśniczej.


Szczegółowy opis działania:

Od września 2012 r. w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi, w ramach szkolnego projektu edukacyjnego są realizowane zajęcia, na których uczniowie tworzą animacje poklatkową. Na początku roku szkolnego zgłaszają się uczniowie chętni do podejmowania działań. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie klas I-III gimnazjum; około 10-15 osób, które następnie stanowią 4-5 osobowe grupy. Praca nad animacją trwa przez cały rok szkolny. Pomysłodawczynią i opiekunem jest nauczycielka muzyki, plastyki i techniki.

Uczestnicy projektu zostają zapoznani z etapami i zasadami powstania filmu. Na zajęciach zapoznają się z obsługą i właściwym zastosowaniem nowych środków technologicznych, takich jak: aparat cyfrowy, komputer. Korzystają z programów komputerowych, np.: do tworzenia animacji (w systemie operacyjnym Windows: Windows Live Movie Maker, Vegas 7.0, Adobe After Effects CS6), programów graficznych (Adobe Photoshop CS5, Corel Photo-Paint), muzycznych (Audacity, GoldWave). Równolegle tworzą elementy scenografii i postaci do filmów w tradycyjnych technikach plastycznych. Świat dźwięków daje możliwość powstawania własnych kompozycji, wszelkich efektów dźwiękonaśladowczych, które stanowią tło i dopełniają akcję filmów.

Uczniowie o różnych zainteresowaniach i predyspozycjach mają możliwość realizacji swoich umiejętności. Dobór osób w grupach nie jest przypadkowy, bowiem na poszczególnych etapach pracy każdy uczeń ma możliwość wykazania się, zdobycia nowych doświadczeń.

Podsumowaniem zmagań uczniów jest film animowany. Tematyka filmów w pierwszej edycji projektu nawiązywała do twórczości patrona szkoły - Czesława Miłosza. Ukazywanie wierszy w postaci filmu animowanego były nowy, innym sposobem na zapoznanie się z literaturą. Nazwa projektu brzmiała: „Wiersze Czesława Miłosza w nowej odsłonie – animacja poklatkowa”.

W roku szkolnym 2013/2014 zakres tematyki filmów został poszerzony. Uczniowie zaczęli pracować nad filmami do własnych scenariuszy. Tematykę filmów określały również regulaminy organizatorów konkursów i przeglądów, w których brali udział. Ostatecznie projekt przyjął nazwę „Kolor, dźwięk, ruch – animacja poklatkowa” nawiązującą do elementów animacji.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych 2 godz. lekcyjne w tygodniu. Pracują na całodniowych zajęciach wyjazdowych raz w miesiącu, które odbywają się w pracowni multimedialnej Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Dopracowują, uzupełniają także w domu.

W projekt zaangażowali się rodzice; pokrywają wszelkie koszty z nim związane: przejazdy, wstęp na zajęcia, zakup materiałów, zapewnienie narzędzi, jak aparat, itp.

Uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach tematycznych. W maju 2013 uczniowie uczestniczyli w Toruniu w warsztatach, które odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu filmów Animowanych Dzieci i Młodzieży „Halo echo” Poznań 2013. Zajęcia poprowadziły studentki wydziału intermedialnego w Poznaniu. Efektem pracy na warsztatach była animacja pt.: „Szafa czyli twój wieszak będzie następny”. W kwietniu 2014 r. w szkole odbyły się warsztaty z animacji, prowadzone przez specjalistów z Zakładu Plastyki Intermedialnej na UMK w Toruniu oraz Państwowego Zespołu Szkół  Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Spotkanie to pozwoliło na utrwalenie wiadomości teoretycznych oraz praktycznych.Efekty działania:
- Ukierunkowanie działań ucznia w zakresie alternatywnego i pozytywnego aspektu zastosowania nowych technologii.
- Wdrożenie nowych formuł edukacyjnych.
- Łączenie tradycyjnych form plastycznych z nowymi technologiami.
- Udział uczniów w konkursach, przeglądach, których efektem są nagrody i wyróżnienia o randze ogólnopolskiej.
- Prezentacja na forum powstałych animacji (szkoła, gmina, poprzez prezentację w ośrodkach promujących kulturę dzieci i młodzieży na terenie całego kraju).
- Zajęcia wyjazdowe do ośrodków promujących kulturę dzieci i młodzieży.
- Efektowne i efektywne działanie na rzecz szeroko pojętej sztuki.
- Pożyteczne spędzanie czasu wolnego w grupie rówieśniczej.
- Popularyzacja formy sztuki jaką jest animacja.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - pracownia multimedialna pod opieką Piotra Florianowicza - udział uczniów w zajęciach i warsztatach z animacji poklatkowej;
- Aniela Lubieniecka z Wrocławia organizatorka projektu ogólnopolskiego "Halo echo" oraz dyr. artystyczny "JazzEcho" we Wrocławiu; szkoła jest współtwórcą ninejszych przeglądów, a od czerwca 2014 także współorganizatorem.

Informacje dodatkowe:
Projekt edukacyjny "Kolor, dźwięk, ruch - animacja poklatkowa" jest alternatywą dla ucznia. Uczniowie posługują się im znanymi narzędziami multimedialnymi, które mogą wykorzystać w pozytywny sposób. Wykazują się umiejętnością korzystania z tych narzędzi i jednocześnie korzystają z tradycyjnych form plastycznych i muzycznych. Taki sposób działania na rzecz sztuki daje im możliwość wszechstronnego rozwoju i zrozumienia dla otaczającej ich sztuki. Jednocześnie stają się propagatorami gatunku jakim jest animacja poklatkowa.
Po dwuletniej edycji projektu zainteresowanie wśród młodzieży gimnazjalnej tą formą zajęć wzrasta, co działa motywująco na organizatora i zachęca do tworzenia kolejnych edycji.
Efekty działań uczniów uczestniczących w projekcie w latach 2012-2014 można zobaczyć na szkolnej stronie internetowej: www.gnowawies@wp.pl


Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.gimnazjumnowawies.republika.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl