strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2014-09-30 21:09 / 296
Projekt edukacyjny "Kolor, dźwięk, ruch - animacja poklatkowa"
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum w Myśliwcu
Myśliwiec, 3
87-200 Wąbrzeźno
Autor / autorzy działania:Karina Stolarczyk
carast@interia.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:Część zadań ma charakter stały, a pozostałe ustalane są na dany rok szk.
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie Zespołu Szkół w Myśliwcu
Cel działania:
- zastosowanie korelacji form plastycznych i nowych technologii;
- zapoznanie uczniów z formą sztuki jaką jest animacja poklatkowa;
- rozwijanie współpracy z instytucjami promującymi sztukę i twórczość dzieci i młodzieży;
- wskazanie na efektywne i efektowne spędzanie czasu wolnego w grupie.

Szczegółowy opis działania:

Od września 2012 r., w ramach szkolnego projektu edukacyjnego w gimnazjum, są realizowane działania w zakresie animacji poklatkowej. Na początku każdego roku szkolnego jest organizowana nowa grupa uczniów, chętnych do działań. Grupa składa się z 5-6 uczniów klasy II gimnazjum. Pomysłodawczynią i realizatorką jest nauczycielka muzyki, plastyki i zajęć artystycznych.

Uczniowie podczas zajęć zapoznają się z obsługą  i właściwym zastosowaniem nowych technologii, takich jak: aparat cyfrowy, komputer. Wykorzystują programy komputerowe służące do tworzenia animacji (w systemie operacyjnym Windows 7: Windows Live Movie Maker, Vegas 7.0, Adobe After Effects CS6), programy graficzne (Adobe Photoshop CS5, Corel Photo-Paint), muzyczne (Audacity, GoldWave). Tworzą również elementy scenografii w tradycyjnych technikach plastycznych - rysunek, malarstwo, rzeźba. Poznają proces powstawania filmu.

Istotą zmagań uczniów jest połączenie plastyki z technologią, a w efekcie stworzenie filmu animowanego. Tematyka filmów jest dowolna, bądź określona przez organizatora przeglądu lub konkursu. Całoroczne działania uczniów są prezentowane na forum poprzez udział w konkursach, przeglądach o randze ogólnopolskiej, prezentacjach na terenie gminy i  szkoły. Efektem są nagrody, wyróżnienia o randze ogólnopolskiej, a także prezentacja w ośrodkach promujących kulturę dzieci i młodzieży na terenie całego kraju.

Uczniowie tworząc animacje uczestniczą w zajęciach wyjazdowych, które odbywają się w pracowni multimedialnej Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Biorą udział w warsztatach tematycznych, które są prowadzone przez specjalistów z zewnątrz.

Udział w projekcie jest ciekawym doświadczeniem; ukierunkowuje działania ucznia w zakresie alternatywnego i pozytywnego aspektu zastosowania nowych technologii. Uczniowie chętnie biorą udział w projekcie, odnoszą sukcesy, które motywują ich do pracy wymagającej zaangażowania i kreatywności.

W roku 2013/2014 nasze osiągnięcia to:

  • nagroda dla animacji "Nie...pewne litery" oraz zakwalifikowanie do prezentacji pozostałych filmów na wystawie podsumowującej projekt realizoawany przez Galerię i Ośrodek Plastyczej Twórczości Dziecka w Toruniu pod nazwą "typoGRA"- warsztaty intermedialne;
  • Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych "JazzEcho" Wrocław 2014 - otrzymanie III miejsca w kategorii film jednego autora "Jazzowe igraszki" oraz wyróżnienie za artstyczną metodę popularyzacji jazzu w filmach "Jazz 1", "Jazz 2", a także zakwalifikowanie się pozostałych filmów uczestników projektu do prezentacji w przeglądzie oraz w ośrodkach współprowadzących przegląd na terenie całego kraju;
  • Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci "Oko kalejdoskopu" Toruń 2014 -   otrzymanie III miejsca dla filmu w kategorii kilku autorów "Rycerz, konik Ryszard i urodziwa kobieta" oraz zakwalifikowanie się pozostałych filmów uczestników projektu do prezentacji w przeglądzie.

Szkoła jest współtwórcą przeglądów, a od czerwca 2014 także współorganizatorem.Efekty działania:
- udział uczniów w konkursach, przeglądach, których efektem są nagrody i wyróżnienia o randze ogólnopolskiej;
- prezentacja na forum powstałych animacji (szkoła, gmina, poprzez prezentację w ośrodkach promujących kulturę dzieci i młodzieży na terenie całego kraju);
- zajęcia wyjazdowe do ośrodków promujących kulturę dzieci i młodzieży;
- efektowne i efektywne działanie na rzecz szeroko pojętej sztuki;
- pożyteczne spędzanie czasu wolnego w grupie rówieśniczej;
- popularyzacja formy sztuki jaką jest animacja.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - pracownia multimedialna pod opieką Piotra Florianowicza - udział uczniów w zajęciach i warsztatach z animacji poklatkowej;
- Aniela Lubieniecka z Wrocławia - organizatorka projektu ogólnopolskiego "Halo echo" oraz dyr. artystyczny "JazzEcho", którego wspołorganizatorem jest Biuro Festiwalowe "Impart" we Wrocławiu.

Informacje dodatkowe:
Projekt edukacyjny "Kolor, dźwięk, ruch - animacja poklatkowa" jest alternatywą dla ucznia; uczniowie posługują się narzędziami multimedialnymi i jednocześnie korzystają z tradycyjnych form plastycznych. Taki sposób działania na rzecz sztuki daje im możliwość wszechstronnego rozwoju i zrozumienia dla otaczającej ich sztuki. Jednocześnie są propagatorami gatunku jakim jest animacja poklatkowa.
Dwuletnia edycja projektu wskazuje na duże zainteresowanie wśród młodzieży gimnazjalnej tą formą zajęć, co działa motywująco na organizatora i zachęca do tworzenia kolejnych edycji.
Z efektami działań uczniów uczestniczących w projekcie w roku szkolnym 2013/2014 można zapoznać się korzystając ze sprawozdania ulokowanego na szkolnej stronie internetowej: www.zs-mysliwiec.pl

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie zs-mysliwiec.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl