strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2014-04-27 12:34 / 282
Gold Rules of Good Behaviour; projekt realizowany w ramach programu UE eTwinning
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach

88-330 Gębice
Autor / autorzy działania:Irena Głowińska
irenaglow@wp.pl
Dział i zakres działania:edukacja europejska
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:2 lata szkolne
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie szkoły podstawowej
Cel działania:
Promowanie pozytywnych modeli zachowania oraz uczenie tolerancji i szacunku względem innych ludzi. Uczniowie wymieniając poglądy i doświadczenia z krajem partnerskim ćwiczą jednocześnie umiejętności językowe oraz rozwijają swoje kompetencje w zakresie ICT.

Szczegółowy opis działania:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach - koordynator projektu oraz Collegi Sant Josep School in Navas, Catalonia - partner wspólnie realizują projekt. Współpraca polega na wymianie doświadczeń i materiałów między partnerami za pośrednictwem mediów elektronicznych. Językiem komunikacji jest język angielski. Obie szkoły pozostają w stałym kontakcie za pomocą poczty elektronicznej, komunikatora skype oraz platformy twinspace. Uczniowie analizują prezentowane materiały, rozwiązują quizy, piszą komentarze. Jednym z cennych walorów tego projektu jest fakt, że wiele materiałów zostało wypracowanych wspólnie przez obie szkoły:

1. W „Magicznych słowach" uczniowie promowali pozytywne zachowanie w życiu codziennym. Odbyło się wirtualne spotkanie (videokonferencja), podczas którego dzieci witały się, przedstawiały i prezentowały przygotowane wcześniej upominki. Została nagrana piosenka w formie teatrzyku kukiełkowego. Obie szkoły przeprowadziły wśród rodziców ankietę na temat zachowania się dzieci w sytuacjach domowych i rodzinnych, następnie zaprezentowały jej analizę i wnioski.

2. Kolejny rozdział „Między przyjaciółmi" propagował budowanie prawdziwej przyjaźni. Uczniowie ukazali rolę człowieka oraz prawdziwe wartości w życiu w prezentacjach, quizach i zgadywankach. Pod hasłem: „Przyjaźń łączy bardzo różnych ludzi" obie szkoły wykonały historyjki obrazkowe. Zespoły zredagowały wiersze o przyjaźni. Odbyła się druga videokonferencja, podczas której uczniowie prezentowali najważniejsze informacje o swoich krajach (symbole, stolice, sławni ludzie, tradycyjne jedzenie, tańce, zwierzęta, słynne miasta, najpiękniejsze miejsca turystyczne, informacje o szkole). Powstała prezentacja ukazująca najpiękniejsze przysłowia o przyjaźni, która była tłumaczona w trzech językach.

3. W następnym rozdziale pt. „W klasie" uczniowie ukazali różne zachowania w sytuacjach szkolnych. Wzajemnie prezentowali przykłady złych zachowań w klasie, następnie analizowali je i poszukiwali prawidłowych rozwiązań. Przeprowadzili dyskusję na temat problemów szkolnych (chat). Wspólnie napisali opowiadanie „Przygody niegrzecznego misia" wykonując do niego ilustracje i redagując słownik.

4. W rozdziale „Aty uprzejmości" zachęcali do robienia dobrych uczynków. Uczniowie obu szkół stworzyli wspólną pracę projektową „Różne sposoby pomagania ludziom", w której zostały umieszczone zdjęcia, filmy oraz prezentacje dokumentujące akty dobroci na kilku płaszczyznach: dom, szkoła, środowisko lokalne, kraj. Powstały krzyżówki, gry i puzle.

5. W rozdziale „Poza granicami" ukazali problemy negatywnych zachowań na płaszczyźnie globalnej. Dzieci w roli dziennikarzy przeprowadzili wywiady z przedstawicielami lokalnej społeczności, które potem zostały opublikowane w internetowym magazynie. Została opracowana gra oraz biuletyn. Przeprowadzono konkurs na najlepsze logo promujące dobre zachowanie na świecie.

6. Na podstawie wypracowanych na końcu każdego rozdziału materiałów zostały opracowane „złote zasady", które zebrane w jedną całość tworzą swoiste podsumowanie projektu – „ Przewodnik złotych zasad dobrego zachowania w życiu".

7. Uczniowie przedstawili swoje odczucia oraz opinie innych dokonując ewaluacji projektu.Efekty działania:
- uczniowie prowadzili analizę różnych modeli zachowania, ucząc się jednocześnie wzorców prawidłowych, ukazujących wzajemny szacunek i tolerancję, wyciągali wnioski;
- projekt wspomagał wychowanie uczniów w świadomości, że obok nas żyją ludzie innych narodowości, kultur i religii;
- uczniowie pozyskali wiedzę dotyczącą globalnych problemów związanych z różnymi przykładami zachowania;
- projekt jest cenny zarówno ze względu na materiały prezentujące walory edukacyjne i wychowawcze, jak i na powstałą przyjaźń między uczniami i nauczycielami obu szkół;
- uzyskano efekt finalny (przewodnik) na podstawie materiałów wypracowanych w poszczególnych rozdziałach;
- projekt jest przykładem nowatorskich sposobów nauczania języka angielskiego - aktywizował uczniów i motywował ich do nauki języka obcego;
- uczniowie i nauczyciele rozwinęli swoje kompetencje w zakresie ICT;
- projekt uczył tolerancji i współpracy w grupach.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach, Polska - koordynator projektu;
Collegi Sant Josep School in Navas, Catalonia - partner.
Współpraca polega na wymianie doświadczeń i materiałów między partnerami za pośrednictwem mediów elektronicznych. Językiem komunikacji jest język angielski. Obie szkoły pozostają w stałym kontakcie za pomocą poczty elektronicznej, komunikatora skype oraz platformy twinspace. Uczniowie analizują prezentowane materiały, rozwiązują quizy, piszą komentarze. Jednym z cennych walorów tego projektu jest fakt, że wiele materiałów zostało wypracowanych wspólnie przez obie szkoły.


Informacje dodatkowe:
Osiągnięcia
19.10.2012 roku projekt ten został doceniony przez Europejskie Biuro Programu eTwinning i zdobył Europejską Odznakę Jakości, która przyznawana jest raz w roku przez Centralne Biuro Programu eTwinning. Praca uczniów SP Gębice oraz koordynatorów projektu została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.
W styczniu 2013 r. projekt ten został laureatem Ogólnokrajowego Konkursu Etwinning 2013 w Hiszpanii. Został wyróżniony jako jeden z dwóch projektów w kategorii szkół podstawowych.
W czerwcu 2013 r. zajął III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Nasz Projekt eTwinning w kategorii szkoła podstawowa.
W lutym 2014 r. został laureatem EUROPEJSKIEGO KONKURSU ETWINNING 2014 zwyciężając w kategorii język angielski jako drugi język.


Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie http://new-twinspace.etwinning.net/web/p43957/welc© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl