strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2013-12-26 11:41 / 272
PISANIE LISTÓW W RAMACH AKCJI MARZYCIELSKA POCZTA
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum nr 37 Integracyjne w Bydgoszczy
Kcyńska 49
85-304 Bydgoszcz
Autor / autorzy działania:Monika Dymarkowska-Baron
zsnr14@bip.oswiata.bydgoszcz.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:cykliczne spotkania w czasie roku szkolnego
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie Zespołu Szkół nr 14 w Bydgoszczy
Cel działania:
Włączyliśmy się do akcji Marzycielska Poczta, aby:
- uwrażliwiać uczniów na potrzeby innych,
- wzbudzać i rozwijać u młodych ludzi uczucie empatii,
- kształtować postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka,
- promować szkołę poprzez umieszczanie relacji na ogólnopolskiej stronie internetowej.

Szczegółowy opis działania:
Pisanie listów w ramach akcji "Marzycielska Poczta" to całoroczna inicjatywa. Polega ona na pisaniu kartek, listów do chorych dzieci, których profile umieszczane są na stronie www.marzycielskapoczta.pl.
Każdy uczeń biorący udział w akcji pisze kilka ciepłych słów do dziecka walczącego z chorobą, z reguły nie uczęszczającego do szkoły i  mającego utrudniony kontakt z rówieśnikami. Korespondencja ma dodać otuchy, podtrzymać kruchą nadzieję i wywołać uśmiech na twarzy. Początkowo uczniowie czterech klas gimnazjalnych na lekcjach języka polskiego zapoznawali się z informacją o dziecku, a następnie redagowali krótkie listy. Bardzo często do przesyłek dołączane były obrazki z ulubionymi bohaterami bajek. Obecnie pisanie listów do dzieci organizowane jest raz w miesiącu i bierze w tym udział cała szkoła. Wychowawcy poszczególnych klas otrzymują informacje o chorym dziecku i ze swoimi wychowankami na godzinie wychowawczej piszą słowa wsparcia. Następnie wszystkie kartki wrzucane są do specjalnie przygotowanej na tę okazję skrzynki, a później zostają rozdzielone i rozesłane do właściwych odbiorców. 
Relacja z akcji umieszczana jest na stronie www.marzycielskapoczta.pl.


Efekty działania:
Najważniejszym dla nas efektem opisywanych działań jest budowanie emocjonalnych więzi oraz stwarzanie sytuacji, gdzie każdy uczeń może podzielić się dobrym słowem, czymś co sam stworzył z innym dzieckiem.
Ponadto udział w akcji pozwala na:
- promowanie właściwych postaw,
- integrację klasy,
- rozwój postawy empatii i bezinteresowności u uczniów.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
W akcję zaangażowani są wychowawcy, którzy przedstawiają profil dziecka oraz rodzice, którzy niekiedy wspólnie ze swoimi dziećmi piszą do tzw. małych marzycieli.


Informacje dodatkowe:
Sprawozdania z pisania listów w ramach Marzycielskiej Poczty można śledzić na stronie internetowej szkoły i jej fanpage'u (https://www.facebook.com/ZespolSzkolNr14WBydgoszczy)

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.zs14.bydgoszcz.pl/http://marzycielskapoczta.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl