strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2013-12-26 11:37 / 271
LUDZIE LISTY PISZĄ
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum nr 37 Integracyjne w Bydgoszczy
Kcyńska 49
85-304 Bydgoszcz
Autor / autorzy działania:Monika Dymarkowska-Baron
zsnr14@bip.oswiata.bydgoszcz.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:zadania o charakterze stałym od 2012 r.
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć: I-III gimnazjum
Cel działania:
Celem projektu jest:
- popularyzowanie sztuki epistolografii;
- rozwijanie sprawności pisania listów;
- uwrażliwianie na problem rozwijającej się cywilizacji;
- zainteresowanie uczniów problemami innych;
- rozwijanie kompetencji językowych;
- integracja młodzieży polskiej mieszkającej w kraju i poza jego granicami;
- nawiązanie kontaktów międzynarodowych;
- możliwość utrzymania kontaktu z językiem polskim dla młodzieży polskiej mieszkającej za granicą;
- promocja szkół.

Szczegółowy opis działania:
Projekt zrodził się w wyniku obserwacji rozwoju komunikacji. Młodzież woli wysyłać sms, e-maile i wydaje się, że w XXI wieku piękna sztuka epistolografii zanika, a listy pisane odręcznie są zbędne. Jednak każdy lubi je dostawać. Honorciusz Balzac pisał: „List jest duszą, wiernym odbiciem ukochanego głosu, który przemawia w taki sposób, że wrażliwe dusze zaliczają go do najcenniejszych skarbów”.
W ramach tego projektu wybrana grupa uczniów (gimnazjalistów) z Zespołu Szkół nr 14 w Bydgoszczy pisze listy zgodnie z ich zasadami redagowania. Owe korespondencje (każda w osobnej kopercie) zostaje wysłana w jednej paczce na adres placówki, z którą nawiązaliśmy współpracę. Następnie nauczyciel języka polskiego rozdaje listy swoim uczniom biorącym udział  w projekcie. Młodzież, odpisując na listy konkretnej już osobie, opisuje siebie. Korespondencje te wysyłane są raz w miesiącu na adres placówek oświatowych zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
Niezmiernie ważną rolą nauczyciela jest motywowanie uczniów do co miesięcznego odpisywania. Ważne, aby listy pisane były ręcznie i wysyłane tradycyjną metodą, nie tylko ze względów emocjonalnych (ileż to radości sprawia rozrywanie koperty!), ale także ze względów edukacyjnych.
Uczniowie w ten sposób kształcą umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi i dbają o ojczysty język.


Efekty działania:
Zaobserwowaliśmy pozytywny odbiór projektu u uczniów. Widzimy także wzrost liczby uczniów zainteresowanych sztuką pisania tradycyjnych listów.
Ponadto zajęcia wpływają na:
- integrację społeczności polskiej;
- promocję placówek;
- zawiązanie przyjaźni na całe życie.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze ONZ w Genewie to placówka, z jaką udało się nawiązać kontakt. Pani Ewelina Pisarska-Yui - odpowiedzialna za koordynowanie projektu w Szwajcarii.

Informacje dodatkowe:
W ramach działania organizujemy zbiórki książek do biblioteki, organizujemy przesłanie podręczników szkolnych z różnych przedmiotów, nagrywamy i przesyłamy filmiki pokazujące najbliższe otoczenie młodzieży oraz planujemy zorganizowanie przyjazdu młodzieży do Polski.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.zs14.bydgoszcz.© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl