strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2014-01-02 11:11 / 265
Z pasją odkrywam nowe drogi.
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum nr 37 Integracyjne w Bydgoszczy
Kcyńska 49
85-304 Bydgoszcz
Autor / autorzy działania:Dominika Sthrelke, Ewa Kożuchowska
zsnr14@bip.oswiata.bydgoszcz.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:cykliczne spotkania w czasie roku szkolnego
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie klas 4-6 SP
Cel działania:
- poznanie kultury i rówieśników z innych krajów;
- kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i akceptacji dla innych narodowości;
- ćwiczenie umiejętności związanych z komunikacją w języku angielskim, przełamywanie barier językowych;
- współdziałanie w zespole;
- integracja lokalnego środowiska młodzieży;
- pogłębianie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i wiedzy o mieście;
- budzenie ciekawości poznawczej;
- wychowanie obywateli świata.

Szczegółowy opis działania:

Projekt  "Nie ma granic" jest realizowany od 2012 roku w ramach cyklicznych zajęć pn.  „Z pasją odkrywam nowe drogi” we współpracy z  gimnazjalistami z niepublicznej międzynarodowej szkoły z International School of Bydgoszcz i z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Kruczej  w Bydgoszczy. W ubiegłym roku szkolnym w działania włączyli się również uczniowie z Zespołu Szkół nr 25 w Bydgoszczy.

Są to spotkania  z dziećmi oficerów NATO w ramach Commutative and Services (CAS), podczas których uczniowie prowadzą konwersację w języku angielskim. Zajęcia mają charakter cyklicznych spotkań na terenie współpracujących ze sobą placówek, podczas których młodzież wykonuje wspólne projekty. Uczniowie bardzo chętnie i licznie biorą w nich udział, gdyż pozwalają im one w praktyce zweryfikować ich umiejętności lingwistyczne i uczą ich relacji społecznych, interpersonalnych, a także rozwiązywania problemów w sposób twórczy, pracy w grupie i integracji. Dzieci uczą się funkcjonować w nieznanej grupie rówieśników – pokonują stres, nieśmiałość, skrępowanie i barierę językową. Uczniowie poznają również kulturę różnych narodowości. Poszerzają swój światopogląd i wiedzę na temat różnych państw. Mają również możliwość integrowania się z uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracyjnym. 

Rodzice uczniów są bardzo zadowoleni z podjętej inicjatywy i sami włączają się w działania przygotowując materiały pomocnicze na zajęcia czy też umilając spotkania słodkimi wypiekami.

W trakcie realizacji projektu poruszane są także etyczne i społeczne aspekty praw człowieka, bo uczniowie zastanawiają się nad tym, czy idea powszechności praw człowieka nie jest sprzeczna z poszanowaniem różnic kulturowych, ale także nad tym, dlaczego w niektórych krajach prawa człowieka łamane są częściej. W świetle poruszanych zagadnień promowana jest ogólna idea ochrony praw człowieka, a uczniowie ZS nr 14, którzy  od lat wspierają projekty Polskiej Akcji Humanitarnej, w ubiegłym roku szkolnym postanowili wdrożyć do działań PAH swoich nowo poznanych kolegów i opowiedzieli im o fundacji oraz o akcjach prowadzonych przez nich na terenie szkoły.

Uczniowie ZS nr 14 rozbudzili w gimnazjalistach zainteresowanie tematem i uwrażliwili ich na potrzeby innych ludzi.      Do działań fundacji włączyli także uczniów z dwóch pozostałych placówek promując w ten sposób przedsięwzięcia fundacji PAH. Dzieci wykonywały plakaty promujące ideę akcji oraz rozprowadzały gadżety – silikonowe opaski na rękę, antystresowe „gumowe krople”, ołówki i długopisy z logo fundacji i nazwą wspieranej akcji, zgodnie z umową podpisaną ze Stowarzyszeniem Przyjaciół PAH. Zebrany dochód przeznaczony był na wspomaganie realizacji projektów wodnych w Sudanie Południowym oraz projektów edukacyjnych w Afganistanie.Efekty działania:
- nawiązanie nowych znajomości, relacji koleżeńskich;
- kształcenie umiejętności językowych i pracy w zespole;
- przygotowanie uczniów do życia w społeczności międzynarodowej;
- ugruntowanie tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości lokalnej;
- rozwój zachowań prospołecznych, aktywizujących ucznia w społeczności.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
1. Szkołą Podstawowa nr 61 w Bydgoszczy ul. Krucza koordynator p. Lidia Nawrocka
2. International School of Bydgoszcz ul. Gałczyńskiego 23, Bydgoszcz, koordynator p. Katarzyna Chmara-Collins


Informacje dodatkowe:
Więcej działań promujących ideę Polskiej Akcji Humanitarnej dzieci podejmowały na osobnych zajęciach pozalekcyjnych pn. "Z pasją odkrywam nowe drogi" oraz w ramach innowacji pedagogicznej pn. "Humanitarny, czyli jaki? Prawa dziecka w świetle praw dorosłych"

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.zs14.bydgoszcz.pl/© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl