strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2013-11-29 19:26 / 263
Szkoła bez tajemnic czyli drzwi otwarte w ZS nr 14
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum nr 37 Integracyjne w Bydgoszczy
Kcyńska 49
85-304 Bydgoszcz
Autor / autorzy działania:J. Czaplewska, L. Jankowska, J. Kosicka, D. Klonowska, L. Gaul, D.Wojtaluk
zsnr14@bip.oswiata.bydgoszcz.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:przygotowanie - cały rok, drzwi otwarte - marzec każdego roku
Forma zajęć:impreza o charakterze miejskim
Adresat zajęć:mieszkańcy miasta Bydgoszcz
Cel działania:
1. Propagowanie misji szkoły zgodnie z naczelnym mottem:
Jeden dzięki drugiemu
Biegłym w sztuce się staje,
Jeden dzięki drugiemu
Przeżyć coś może więcej,
Jeden dzięki drugiemu
Patrzy na życie sercem...
(fragm. Hymnu Szkoły, sł. Joanna Świetlik)

2. Krzewienie naczelnych wartości, na których opiera się nauczanie i wychowanie w ZS nr 14, tj. tolerancji, uczciwości, prawdy.

3. Promowanie szkoły poprzez:
- ukazanie walorów szkoły, która jest jednym z pionierów wdrażania idei integracji w mieście;
- podkreślenie nowoczesności naszej placówki poprzez zindywidualizowane i aktywne metody, formy nauczania;
- pozyskiwanie nowych uczniów do integracyjnych klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum.

Szczegółowy opis działania:

Rokrocznie w marcu Zespół Szkół nr 14 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, który tworzą Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Gimnazjum nr 37 Integracyjne w Bydgoszczy, otwiera  swoje drzwi dla przyszłych pierwszoklasistów i absolwentów szkół podstawowych - uczniów pełnosprawnych oraz dla dzieci i młodzieży z  niepełnosprawnościami. "Drzwi Otwarte" naszej szkoły są także okazją  do licznych spotkań z abolwentami oraz społecznością lokalną. Większość zainteresowanych uczniów przybywa w towarzystwie rodziców.

Rodzice i ich dzieci mają możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły, przyszłymi wychowawcami i nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z zakresu logopedii, muzykoterapii, kynoterapii, arteterapii, uspołecznienia, rewalidacji ruchowej, masażu leczniczego, rewalidacji dydaktyczno-wyrównawczej.   W tym dniu można porozmawiać z dyrektorem szkoły, wicedyrektorami, szkolnymi psychologami, pedagogami, wysłuchać informacji na temat historii naszej szkoły oraz zapoznać się szczegółowo z organizacją pracy.

Przybliżamy szkołę przyszłym uczniom i ich rodzicom również poprzez ciekawe prezentacje multimedialne, które przedstawiają: tradycje i symbole szkoły, bazę lokalową i wyposażenie, dorobek i osiągnięcia szkolne, nasze dokonania oraz bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Tego dnia przyszli uczniowie mają okazję  zwiedzić sale lekcyjne, pracownie informatyczne i językowe, czytelnię z biblioteką, sale gimnastyczne, szkolną świetlicę. Zapewniamy także słodki poczęstunek. Wszyscy nauczyciele zaangażowani są w organizację zajęć otwartych dla dzieci i młodzieży, a także przygotowanie zajęć sportowych, gier i zabaw, w których udział wziąć mogą wszyscy chętni. W ten sposób - w krótkim czasie - pokazujemy jak wygląda codzienna praca w naszej szkole i jakie zajęcia pozalekcyjne na co dzień prowadzą z uczniami nasi nauczyciele.

Co roku na naszych gości czeka niespodzianka  - dzieci również z niepełnosprawnościami wraz z rodzicami  i nauczycielami  prezentują krótki program artystyczny, który jest niezapomnianym  przeżyciem.

Każdy uczeń otrzymuje pakiet potrzebnych materiałów oraz folder zawierający najważniejsze informacje o szkole, o zasadach rekrutacji i kryteriach naboru wraz z formularzem podania, które po wypełnieniu może złożyć w sekretariacie szkoły.

"Drzwi Otwarte"w Zespole Szkół nr 14 to święto całej szkoły, jej absolwentów oraz zaprzyjaźnionego środowiska lokalnego.Efekty działania:
- zintegrowanie szkolnej społeczności poprzez wspólne przeżywanie przygotowań do święta szkoły,
- bardzo duża frekwencja uczniów i rodziców zainteresowanych nauką w naszej szkole,
- coroczne spotkania z absolwentami, mieszkańcami osiedla.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
W imprezie uczestniczą wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice, zaproszeni goście. Święto Szkoły otrzymuje zawsze oprawę medialną (lokalne gazety, radio).

Informacje dodatkowe:
Nasza szkoła w roku szkolnym 2013/2014 obchodzi jubileusz dwudziestolecia integracji.
Codzienne życie szkoły oraz liczne akcje i uroczystości można także obserwować pod adresem https://www.facebook.com/ZespolSzkolNr14WBydgoszczy

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.zs14.bydgoszcz.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl