strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2013-11-04 20:37 / 254
MŁodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Działanie opracowano w placówce:Gimnazjum nr 37 Integracyjne w Bydgoszczy
Kcyńska 49
85-304 Bydgoszcz
Autor / autorzy działania:Agnieszka Degowska, Karolina Zinkiewicz, Joanna Brol, Renata Pietryga
zsnr14@bip.oswiata.bydgoszcz.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:część zadań o charakterze stałym (treningi), część zadań o charakterze okresowym (konkursy, zawody, letnie obozy)
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie klas 4-6 SP oraz I-III gimnazjum
Cel działania:
Celem jest przygotowanie dzieci do przyszłej pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach PSP oraz OSP. Zajęcia mają pobudzić zainteresowanie społeczną służbą ratowniczą, pozwolić na realizację potrzeb w zakresie kontaktów z rówieśnikami, rozwijanie potrzeby działania na rzecz lokalnej społeczności. Program stanowi jednocześnie element edukacji młodzieży do bezpieczeństwa powszechnego. Pozwala poznać niektóre z zagrożeń i przygotować do przeciwdziałania im, a także współdziałania w usuwaniu ich skutków.
Organizacja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych służy wychowaniu i przygotowaniu młodzieży do pracy dla dobra Ojczyzny, w szczególności do ochrony środowiska, dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i nagłymi zagrożeniami. Sposobić ma także w przyszłości do działalności w zespołach ratowniczych.
Dominującą formą pracy ma być zabawa, praca w zespole zgodnie z zasadą indywidualizacji.

Szczegółowy opis działania:

1)  Przygotowanie i udział w Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (w kategorii dziewcząt i chłopców) na różnym szczeblu wdłg regulaminu CTiF:

•   omówienie i wykonanie konkurencji rozgrywanych w ramach obowiązujących regulaminów zawodów sportowo-pożarniczych, zasady oceny poszczególnych konkurencji,

•   wykorzystanie poznanego sprzętu pożarniczego, technika właściwego jego użycia,

•   współpraca w zespole i współodpowiedzialność za wynik,

•   dbanie o kondycję fizyczną uczniów,

•   umiejętnośc radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

 

2)  Ćwiczenie musztry i wiązania węzłów:

•   wykonywanie zwrotów w miejscu i w marszu,

•   przemaszerowanie oraz zatrzymanie się,

•   wykonanie zbiórki w szeregu i dwuszeregu,

•   czynności w szyku: równanie i krycie, odliczanie, odstępowanie i łączenie, występowanie i wstępowanie.

 

3)  Uczestniczenie w uroczystościach:

•   uczestniczenie w ważnych świętach strażackich,

•   poszanowanie tradycji,

•   zapoznanie się z odznaczeniami strażackimi i zasadami ich wręczania,

•   współpraca ze strażakami – wymiana uwag.

 

4)  Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

•   wizyta w jednostce OSP, PSP,

•   spotkania z członkami OSP i funkcjonariuszami PSP,

•   przybliżenie roli straży pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa,

•   poznanie wyposażenia jednostek straży pożarnej,

•   poznanie uzbrojenia osobistego i środków ochrony osobistej strażaka.

 

5)  Inne działania przy współpracy z Zarządem Miejskim OSP:

•   udział w konkursie plastycznym - „Strażacki trud”,

•   przygotowanie i udział w „Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej”,

•   wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej MDP,

•   udział w obchodach „Dnia Strażaka”.Efekty działania:
1. Odznaczenie Sztandaru Zespołu Szkół nr 14 – brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa.
2. Sukcesy w zawodach różnego szczebla (od 5 lat jesteśmy mistrzami województwa).
3. Włączenie w poczet jednostki OSP uczestników zajęć.
4. Nawiązanie współpracy z Zarządem Miejskim zaowocowało wyjazdami za granicę młodzieży i uczestnictwem w zawodach międzynarodowych.
5. Zawiązywanie nowych znajomości, relacji koleżeńskich oraz kształcenie umiejętności językowych.
6. Prezentowanie swoich osiągnięć podczas uroczystości strażackich.
7. Umiejętność pracy w zespole i odpowiedzialność za wspólny rezultat działania.
8. Rozwijanie innych umiejętności wśród młodzieży m.in. plastycznych, sportowych, innowacyjnego rozwiązywania problemów.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
1. Państwowa Straż Pożarna - spotkania z funkcjonariuszami PSP, przybliżenie roli straży pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa, poznanie wyposażenia jednostek straży pożarnej, poznanie uzbrojenia osobistego i środków ochrony osobistej strażaka, umożliwianie młodzieży trenowania na terenie jednostki.
2. Ochotnicza Straż Pożarna przy Alcatel – Lucent – pomoc druhów w szkoleniu młodzieży, organizacji wyjść do instytucji takich jak Wydział Kryzysowy, Jednostek Ratowniczo- Gaśniczych.
3. Zarząd Miejski w Bydgoszczy – organizacja uroczystości i różnego rodzaju konkursów i zawodów, obozów szkoleniowych oraz wyjazdów zagranicznych.
4. Współpraca z innymi szkołami na terenie miasta – zajęcia sportowo - pożarnicze integrujące młodzież.


Informacje dodatkowe:
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza istnieje od 2003 roku, kiedy to dyrekcja szkoły i prezes OSP Lucent–Technologies (obecnie Alcatel – Lucent) zdecydowali o powołaniu w Zespole Szkół nr 14 Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Po raz pierwszy w zawodach wystąpiliśmy rok później i od tego czasu osiągnęliśmy wiele sukcesów na arenie miejskiej, wojewódzkiej, krajowej, ale i także międzynarodowej. Od 5 lat drużyna chłopięca jest nieprzerwanie mistrzem województwa, a dziewczęca plasuje się zawsze na podium. Uczestniczyliśmy w czterech z rzędu mistrzostwach Polski, reprezentując nie tylko szkołę, ale również miasto Bydgoszcz. Za każdym razem osiągamy w nich coraz lepsze wyniki, czego dowodem jest zeszłoroczne 6 miejsce dziewcząt. Dzięki naszej współpracy z OSP i Zarządem Miejskim nasi uczniowie uczestniczyli w zawodach w Austrii i Niemczech, wygrywając jako goście konkurencje w swojej kategorii. Dzielimy się wiedzą i umiejętnościami pożarniczymi podczas festynów na terenie szkoły.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie http://www.zosp.bydgoszcz.pl/; www.zs14.bydgoszcz.© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl