strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktPrzykłady dobrych praktyk w szkole
2013-05-14 20:49 / 220
Konkurs polonistyczny dla uczniów klas III fordońskich szkół podstawowych:Piszemy list do Astrid Lindgren
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa nr 27 im. Z. Krzyszkowiaka w Bydgoszczy
Sielska 34
85-790 Bydgoszcz
Autor / autorzy działania:Halina Jaśkowiak, Małgorzata Skorupska
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:listopad 2012 – luty 2013
Forma zajęć:integracyjno-dydaktyczne
Adresat zajęć:Uczniowie klas trzecich fordońskich szkół podstawo
Cel działania:
1. Podtrzymanie zanikającej tradycji pisania listów jako formy komunikowania się.
2. Doskonalenie umiejętności poprawnego formułowania listu i przekazywania własnych myśli.
3. Rozwijanie umiejętności autoprezentacji.
4. Zwrócenie uwagi dzieci na wspaniałą twórczość Astrid Lindgren.
5. Upamiętnienie 105 rocznicy urodzin pisarki oraz 10 rocznicy jej śmierci.
6. Zachęcenie dzieci do czytania książek.


Szczegółowy opis działania:

Faza I – Planowanie i przygotowanie (czas wrzesień – październik 2012).

 1. pozyskanie sponsorów konkursu/ funduszy na nagrody;
 2. zainteresowanie lokalnych mediów w celu nagłośnienia przedsięwzięcia;
 3. zainteresowanie konkursem  jak największej liczby  nauczycieli z innych szkół fordońskich;
 4. zwrócenie się z prośbą do Ambasady Szwecji w Polsce o wsparcie naszej inicjatywy (ewentualne uzyskanie takiego wsparcia zwiększyłoby rangę konkursu, a tym samym zwiększyłoby się zainteresowanie mediów);
 5. skompletowanie członków jury konkursu w taki sposób, aby nie było nawet cienia podejrzeń, że organizatorzy mają wpływ na werdykt jury;
 6. opracowanie regulaminu konkursu;
 7. projekt i druk plakatów reklamujących konkurs;
 8. opracowanie scenariusza finału konkursu, który miał się odbyć w naszej szkole.

 

Wykonanie fazy I przebiegło nadzwyczaj sprawnie. Okazało się, że magia nazwiska Astrid Lindgren działała na wszystkich, do których zwróciłyśmy się o pomoc. Pozyskaliśmy sponsorów nagród i zachęciliśmy lokalne media do informowania o konkursie. Bardzo pozytywnie zareagowali także nauczyciele innych szkół, co dawało gwarancję uczestnictwa w konkursie dużej liczby uczniów.

 

Na osobny komentarz zasługuje reakcja Ambasady Szwecji. Napisałyśmy list do ambasadora Szwecji, Staffana Herrströma z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy. List był oczywiście w języku  szwedzkim,  a w imieniu organizatorów podpisał się pod nim dyrektor Zespołu Szkół nr 20, Szymon Targowski.  Odpowiedź na naszą prośbę przyszła bardzo szybko  i co najważniejsze była pozytywna. Ambasador wyraził zgodę na wsparcie konkursu i do roboczych kontaktów wyznaczył swojego współpracownika. W liście prosiliśmy ambasadora o zaszczycenie nas wizytą podczas finału konkursu, ale jego kalendarz zajęć niestety nie pozwolił na to. Najważniejsze jednak, że otrzymaliśmy książki Astrid Lindgren, albumy o Szwecji, szwedzkie flagi i różne inne drobiazgi oznaczone szwedzkim symbolem 3 koron przeznaczone dla uczestników konkursu. Otrzymaliśmy także bezpłatną mobilną (na roll-upach) wystawę poświęconej Astrid Lindgren i jej twórczości, co bardzo pomogło nam w przygotowaniu ciekawej scenografii podczas uroczystego finału konkursu.

 

Faza II – Realizacja.

 • Etap 1 – dzieci ze wszystkich szkół, które przystąpiły do konkursu piszą list do Astrid Lindgren (od listopada 2012 do 15 stycznia 2013)
 • Etap 2 – jury konkursu ocenia nadesłane prace konkursowe (od 16 stycznia 2013 do 06 lutego 2013)
 • Etap 3 – Wielki finał – ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów (07 luty 2013)   


Efekty działania:
Efekty naszego działania powinny być podzielone na wymierne i niewymierne:

1. Wymierne:
- przeczytanie przez uczestników konkursu lektury dla klasy III „Dzieci z Bullerbyn” lub innej książki autorstwa Astrid Lindgren;
- praktyczne przećwiczenie pisania tradycyjnego listu;
- nauka prezentacji swojej twórczości przed nieznajomym audytorium;
- świetna zabawa podczas finału konkursu;
- radość i duma dzieci z otrzymanych nagród i wyróżnień poza swoją szkołą i w obecności rodziców/opiekunów.
- nawiązanie kontaktu Szkoły Podstawowej nr 27 z Ambasadą Szwecji w Polsce.
2. Niewymierne (niewymierne dzisiaj, ale potencjalnie możliwe do oceny w przyszłości):
- utrzymanie nawyku czytania książek przez całe życie;
- umiejętność pisania listów w tradycyjny sposób;
- sięganie po ambitną literaturę i zachęcanie innych do tego.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
1. Nauczyciele fordońskich szkół podstawowych – przeprowadzenie etapu 1 fazy II konkursu.
2. Express Bydgoski – reklama konkursu, sponsoring nagród oraz relacja z konkursu oraz zdjęcia.
3. Radio PIK – reklama konkursu, sponsoring nagród oraz relacja z konkursu.
4. Firma „Gala Collezione” – sponsoring nagród.
5. Ambasada Szwecji – sponsoring nagród, udostępnienie wystawy „ Astrid Lindgren – życie i twórczość”

© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl