strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktPrzykłady dobrych praktyk w szkole
2013-05-24 22:48 / 218
IX Sportowy Turniej Wiosenny. Cykliczna impreza środowiskowa
Działanie opracowano w placówce:Zespół Szkół nr 20
Sielska 34
85-790 Bydgoszcz
Autor / autorzy działania:Anna Ptaszyńska, Aleksandra Szałajda
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:jednodniowa impreza środowiskowa.
Forma zajęć:turniej sportowy
Adresat zajęć:dzieci i rodzice z fordońskich przedszkoli
Cel działania:
Edukacyjna rola sportu, znaczenie zdrowego stylu życia, integracja środowiska lokalnego ze szkołą.
Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołą, a przedszkolami. Zachęcanie 6-latków do wcześniejszego zapoczątkowania realizacji obowiązku szkolnego. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Promowanie koncepcji sportowego, zdrowego stylu życia. Propagowanie wychowania przez sport.

Szczegółowy opis działania:

Sportowy Turniej Wiosenny to cykliczna impreza  środowiskowa skierowana do najmłodszych uczniów szkoły podstawowej, dzieci z fordońskich przedszkoli i rodziców. Dominującym elementem turnieju były rodzinne gry i zabawy sportowe uzupełnione  występami młodych artystów z Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 (zespół tańca nowoczesnego „Spin”), formacji tanecznej - Studio Tańca „Adelante”  i muzycznie uzdolnionej młodzieży szkolnej. W trakcie turnieju zorganizowano wystawę plastyczną uczniów z pasją oraz wystawę rękodzieła artystycznego prezentującą dorobek młodzieży uczestniczącej w warsztatach terapii zajęciowej Wiatrak. Impreza organizowana od lat cieszy się powodzeniem wśród uczestników. Turniej daje możliwość zabawy, promowania wiedzy dotyczącej zdrowego trybu życia i talentów sportowych, artystycznych.  Integruje środowisko fordońskie. Przykłady zabaw sportowych: 

-     „Wyścigi wiosenne” (dowolna ilość osób, dzieci, rodzice, na zmianę) - bieg po prostej z wianuszkiem na głowie, ominięcie stojaka, powrót do drużyny. Zmiana zawodnika.

-      „Wyścigi zajęcze” (dowolna ilość dzieci) - uczestnicy zabawy skokami zajęczymi dobiegają do kółeczka – obręczy, znajdującego się w połowie sali gimnastycznej, zabierają marchewkę, biegną dookoła stojaka. W drodze powrotnej, w biegu zostawiają marchewkę  w obręczy i wracają do drużyny.

-     Wyścigi z wiaderkiem. (dzieci i rodzice na zmianę). Uczestnik zabawy trzyma w ręku wiaderko, na sygnał biegnie z wiaderkiem w kierunku stojaka. Wrzuca do wiaderka leżący za stojakiem woreczek i wraca do rzędu, przekazuje wiaderko z woreczkiem  następnemu zawodnikowi, ten biegnie, zostawia woreczek za stojakiem i z pustym wiaderkiem wraca do rzędu.

Zgadnij, co to jest?

-      „Pani Wiosenka” zaprasza do siebie po jednym zawodniku z poszczególnych grup( troje dzieci lub troje rodziców). Podchodzi kolejno do nich z woreczkiem, w którym ukryte jest jedno, dla każdego inne warzywo. Zadanie polega na odgadnięciu nazwy warzywa po dotyku.

-     „Sprzątamy na wiosnę” (dzieci i rodzice na zmianę ) – uczestnik zabawy trzyma w ręku miotłę(kij do unihokeja), na sygnał w kierunku stojaka zamiata „śmieciuszek”( zośkę), omija stojaczek i wraca do rzędu, przekazując miotłę następnemu zawodnikowi.

-      Skoki kangurków - (dowolna ilość zawodników, dzieci,  rodzice). Uczestnik skacze na piłce „kangurce”  w kierunku stojaka, za stojaczkiem pozostawia piłkę, następnie wraca biegiem do rzędu. Kolejny zawodnik biegnie w kierunku stojaka, siada na piłkę „kangurkę” i skacząc wraca do rzędu.

-     Wiosenny tor przeszkód w workach na śmieci( dzieci, rodzice). Po wykonaniu porządków wiosennych wykorzystujemy worki, które nam zostały, bawimy się razem z rodzicami. Rodzice na zmianę z dziećmi, w workach na śmieci skaczą do stojaczków, omijając je,  wracają do rzędu przekazują worek następnemu zawodnikowi.

-      Czyja dłoń?. Zadanie dla trzech „ dwójek”- (rodzic i dziecko). Rodzic z zawiązanymi oczami rozpoznaje swoje dziecko dotykając dłoni poszczególnych dzieci.

-      „Wyścigi z jajem” ( dzieci, rodzice) - zawodnik, z piłką rugby( jajem) biegnie w kierunku stojaka, ustawionego naprzeciwko rzędu.  Omija pachołek i wraca do rzędu, przekazując ”jajo” następnemu zawodnikowi.

Do gier i zabaw włączono gości specjalnych (Urzędu Miasta, Rady Miasta, Rady Osiedla, dyrektorów przedszkoli)

-      „Silne płuca”. Zadaniem jest nadmuchanie balonika. Wygrywa ten zawodnik, któremu jako pierwszemu pęknie balonik.

-      Rysowanie bociana na kartce papieru A 3 z zamkniętymi oczyma. Wygrywa najzgrabniejszy, najładniejszy bocian.

Gdzie jest maskotka „Pingu”? Trzy zespoły trzyosobowe: goście specjalni, nauczyciele, rodzice. Cel zabawy: W jak najkrótszym czasie obiec z maskotką Pingu obwód czworokąta. Wygrywa zespół, który uzyska najlepszy czas.Efekty działania:
- wymiana doświadczeń między szkołą, przedszkolami, rodzicami,
- zwrócenie uwagi mieszkańców miasta na aktywizację ruchową,
- promocja rodzinnego spędzania czasu wolnego
- umiejętność spędzania czasu wolnego poprzez udział w zabawach konkursowych, sportowych,
- prezentacja talentów,
- prezentacja nawyku zdrowej rywalizacji,
- rozwój i promocja pasji uczniów.
- umiejętność współpracy w grupie,
- promowanie nawyku kulturalnego zachowania się, kibicowania,
- promocja organizatora, Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkół nr 20 w Bydgoszczy.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Prezydent Miasta Bydgoszczy - Patronat Honorowy
Urząd Miasta Bydgoszcz - pozyskanie funduszy,
Rada Osiedla Stary Fordon - pozyskanie funduszy, udział w przedsięwzięciu,
Rada Rodziców - pozyskanie funduszy, udział w przedsięwzięciu,
Koło wolontariatu szkoły - działania promocyjne, pomoc w organizacji przedsięwzięcia,
- "Express Bydgoski" - reportaż z przebiegu imprezy,
- uczniowie fordońskich przedszkoli nr 43, nr 57, nr 39, Elf, Bajka, uczestnicy turnieju.


Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.zsnr20.bydgoszcz.pl© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl