strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-07-20 08:40 / 205
„Pomóżmy kasztanowcom” - akcja zbierania i utylizacji liści kasztanowca zaatakowanego przez szrotówka kasztanowcowiaczka.
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie
Wolności 30
87-200 Wąbrzeźno
Autor / autorzy działania:Anna Kursa
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:wydarzenie cykliczne
Forma zajęć:Edukacja przyrodnicza, zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie klas I-VI
Cel działania:
- ochrona i pielęgnacja kasztanowców;
- zaszczepienie uczniom poczucia współodpowiedzialności za najbliższe środowisko.Szczegółowy opis działania:

Pod opieką szkoły, od trzech lat, jest 25 drzew z gatunku kasztanowiec zwyczajny. Z roku na rok obserwowano pogarszający się stan zdrowotny drzew. W trakcie zajęć terenowych oglądano na początku września suche i brązowe liście. Od kilku lat nie zebrano okazów liści do wykonywanych zielników. Uczniowie na zajęciach koła ekologicznego oraz lekcjach przyrody poszukiwali informacji odnośnie tego zjawiska. Na stronie www.pomozmykasztanowcom.pl uzyskałam informację o ogólnopolskiej akcji grabienia i utylizacji liści kasztanowców zatakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka prowadzonej  pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia oraz Lasy Państwowe. Dzięki współpracy z nadleśnictwem otrzymałam szczegółowe informacje, w jaki sposób można włączyć się do ratowania naszych wąbrzeskich kasztanowców. Po uzyskaniu zgody dyrekcji szkoły wystąpiłam do urzędu miasta o pomoc w przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia na terenie Wąbrzeźna. Urząd Miasta w Wąbrzeźnie przejął organizację wywozu i utylizacji zebranych przez nas liści oraz dostarczył worki i rękawice. Za naszym przykładem poszły również pozostałe szkoły miejskie, które grabiły liście kasztanowców na wyznaczonych terenach miasta.

W szkole odbywały się pogadanki na temat akcji. W ramach zajęć świetlicy szkolnej dzieci kolorowały liście kasztanowców. Na lekcjach przyrody omawiano cykl rozwojowy owada i związane z tym niebezpieczeństwa dla populacji kasztanowców w Polsce.

Po zeszłorocznej akcji zauważono różnicę w stanie zdrowotnym drzew, co dodatkowo umacnia organizatora w pracy na rzecz kasztanowców.

Zmagania ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem nie są łatwe. Grabienie i utylizacja jest najtańszą, najprostszą metodą walki z tym szkodnikiem. Jej efekty zależą od skali działania. Grabimy więc i zachęcamy innych do grabienia.

Nasze działania zauważają okoliczni mieszkańcy, którzy obserwują celowość działań. Deklarują grabienie liści również na terenach prywatnych.Efekty działania:
Drzewa objęte akcją na terenie miasta wykazują znaczną poprawę stanu zdrowotnego w porównaniu do drzew bez „opieki”. Rozpowszechnienie akcji wśród społeczności lokalnej.
Popularyzacja akcji poprzez artykuły ukazujące się w prasie lokalnejOsoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Urząd Miasta Wąbrzeźna - organizacja wywozu liści kasztanowca.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl