strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2012-12-20 13:44 / 169
Gimnazjalna telewizja
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim - oddziały gimnazjalne
Jana Pawła II 2
87-410 Kowalewo Pomorskie
Autor / autorzy działania:Monika Lüdtke, Bartłomiej Lüdtke
mona_ch@poczta.fm
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:Część zadań ma charakter stały, a pozostałe ustalane są na dany rok szkolny.
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie klas I- III gimnazjum
Cel działania:
Celem nadrzędnym działalności grupy jest wszechstronne rozwijanie oraz pobudzanie talentów i zainteresowań uczniów poprzez tworzenie szkolnej telewizji.

Szczegółowy opis działania:

Od ubiegłego roku szkolnego działa w naszym gimnazjum grupa Gimnazjalnych Publicystów tworząca szkolną telewizję GIM TV. Uczniowie mają okazję sprawdzić się w roli dziennikarza – współtworzą co miesiąc wydanie Gimnazjalnych Wiadomości. Ich praca polega na gromadzeniu informacji o wydarzeniach z życia szkoły i miasteczka, zaplanowaniu działań mających na celu zarejestrowanie wydarzeń, a następnie dokonania obróbki posiadanych materiałów audio oraz wideo, aż wreszcie przygotowaniu wydania wiadomości. Co miesiąc na stronie internetowej szkoły i na kanale serwisu YouTube ukazuje się nowe wydanie wiadomości, na które z niecierpliwością czekają uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz inni mieszkańcy gminy. Redakcja GIM TV  publikuje również inne materiały: wywiady, reportaże, relacje z koncertów i widowisk. Na stałe już zapisała się w działalność publikacyjna miasteczka; często jest pierwszym źródłem informacji o wydarzeniach szkolnych i lokalnych. Osiągnięcia dziennikarskie gimnazjalistów odnotowuje lokalna prasa. Są one również mobilizacją dla dyrekcji szkoły, która cały czas modernizuje redakcję i wspiera jej działania. Między innymi na ten cel pozyskiwane są środki spoza budżetu szkoły - realizacja projektów unijnych.    

Zajęcia poświęcone są praktycznemu zastosowaniu technik dziennikarskich poprzez wspólne tworzenie telewizji szkolnej.

Zajęcia obejmują:

  1. Zajęcia poświęcone pracy z multimediami.
  2. Zajęcia poświęcone emisji głosu.
  3. Kampania reklamowa nowej telewizji – czołówka, filmik prezentujący grupę.
  4. Uczeń w roli dziennikarza.
  5. Praktyka czyni mistrza, czyli spotkania robocze.
  6. Bieżące zamieszczanie artykułów na stronie internetowej szkoły oraz tworzenie co miesiąc wydania wiadomości GIM TV.
  7. Organizacja pracy redakcji – wizyta w telewizji i rozgłośni radiowej.

 Efekty działania:
Efektem podejmowanych przez grupę działań są comiesięczne wydania Gimnazjalnych Wiadomości, które grupa zamieszcza na kanale youtube oraz na stronie internetowej szkoły. Oprócz tego uczniowie kształtują swoją osobowość, umiejętności interpersonalne, stają się pewniejsi siebie, są odpowiedzialni za efekty swojej pracy. Przy okazji zajęć prowadzone są warsztaty emisji głosu i kultury języka ojczystego. W ramach pracy GIM TV uczniowie uczestniczą w wyjazdach do redakcji telewizji, radia, prasy.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Redakcja współpracuje z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz różnymi instytucjami z terenu gminy i powiatu. W ubiegłym roku szkolnym szkoła pozyskała środki na modernizację bazy w ramach środków unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Informacje dodatkowe:
Tworzenie własnego dzieła, w tym przypadku telewizji szkolnej jest doskonałą wszechstronną formą aktywizowania twórczości uczniów. Spotkania grupy są także cennym narzędziem wychowawczym, umożliwiającym wyrażanie własnych przeżyć i przemyśleń. Zajęcia uczą współpracy w grupie rówieśniczej, umiejętności rozwiązywania konfliktów, odwagi w korzystaniu z wolności ale i odpowiedzialności za swoją wolność. Uczą planowania, organizowania własnych i cudzych działań, kształtują poczucie estetyki, umożliwiają sukces indywidualny i zespołowy, budują partnerstwo między nauczycielem i uczniami. Przywiązanie do szkoły i współtworzenie jej tradycji zbliżają szkołę do środowiska.
Wszystkie cele zajęć (umiejętności, wiadomości) będą kształcone i weryfikowane podczas przygotowywania reportaży do kolejnych wydań wiadomości GIM TV i na stronę internetową szkoły.
Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.gimnazjumkowalewopomorskie.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl