strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2012-12-20 11:19 / 167
Teatr w szkole
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim - oddziały gimnazjalne
Jana Pawła II 2
87-410 Kowalewo Pomorskie
Autor / autorzy działania:Agnieszka Kilińska-Piotrkowska
agnieszkapiotrkowska@poczta.onet.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:Część zadań ma charakter stały, a pozostałe ustalane sa na dany rok szkolny.
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie, nauczyciele, przyjaciele gimnazjum
Cel działania:
Projekt „Teatr w szkole” został stworzony z myślą o uczniach klas I-III gimnazjum oraz osobach dorosłych związanych z naszą szkołą i ma na celu rozwijanie zainteresowań teatralnych, integrację zespołu i działania artystyczne na rzecz lokalnego środowiska. Cele główne:
• Wszechstronny rozwój osobowości uczestników.
• Integracja zespołu.
• Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym w roli twórcy i odbiorcy sztuki.
• Stymulowanie aktywności artystycznej.
• Wychowanie człowieka twórczego, otwartego, świadomego i pewnie poruszającego się w świecie wartości, potrafiącego krytycznie myśleć i dokonywać trafnych wyborów.
• Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych odczuć, myśli, stanów, emocji.
• Rozwijanie empatii.
• Nauka poprawnej artykulacji, dykcji, akcentu, gestu i ruchu scenicznego.
• Tworzenie widowisk teatralnych dla potrzeb szkoły i lokalnego środowiska.

Szczegółowy opis działania:

Od września 2003 roku w Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim istnieje grupa teatralna „Rekwizyt”. Na początku każdego roku szkolnego odbywa się nabór nowych członków zespołu. Grupa składa się z kilkunastu adeptów sztuki aktorskiej. Pomysłodawczynią i  opiekunką koła jest p. Agnieszka Kilińska-Piotrkowska – nauczycielka języka polskiego i wiedzy o teatrze.

Każdego roku „Rekwizyt” prezentuje mieszkańcom miasta oraz rówieśnikom ze szkoły nowy spektakl. Młodzi artyści sięgają do repertuaru klasycznego, tworzą własne adaptacje znanych dzieł oraz samodzielnie piszą scenariusze. Swoje przedstawienia prezentują również podczas przeglądów i konkursów teatralnych, z których często wracają z wyróżnieniami.

Oprócz tworzenia przedstawień oraz występów okolicznościowych, związanych z uroczystościami państwowymi i szkolnymi, członkowie koła uczestniczą w systematycznie prowadzonych warsztatach teatralnych. Dzięki temu doskonalą swoje umiejętności aktorskie, warsztat reżyserski oraz pogłębiają wiedzę dotyczącą teatru. Tak zdobyte doświadczenie pomaga im w osiąganiu lepszych wyników nie tylko w działalności scenicznej. Dzięki ćwiczeniom wykonywanym podczas zajęć, młodzi ludzie pracują nad doskonaleniem osobowości, uświadamiają sobie własne możliwości i predyspozycje, przezwyciężają tremę  i wstyd, otwierają się na artystyczne poszukiwania.

Jednym z celów istnienia koła jest również wdrażanie uczniów w życie kulturalne regionu. W związku z tym gimnazjaliści uczestniczą w wyjazdach do różnych teatrów, zwiedzają galerie, śledzą najważniejsze wydarzenia artystyczne w kraju.

W roku szkolnym 2006/2007 dyrekcji szkoły i opiekunce zespołu udało się pozyskać środki finansowe na utworzenie pracowni teatralnej. Dzisiaj Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim może poszczycić się posiadaniem profesjonalnie wyposażonej pracowni teatralnej, w której można znaleźć: scenę z kurtyną, parawany do prezentacji lalek teatralnych, afisze teatralne, reflektory, odpowiednie nagłośnienie, profesjonalnie wykonane lalki teatralne (pacynki, kukły, marionetki, jawajki) oraz garderobę z zestawem ponad 70 kompletów strojów teatralnych: ubrań, masek, peruk, rekwizytów. Nadal jednak trwają prace nad wyposażeniem sali w dodatkowe elementy potrzebne do tworzenia teatru.

Edukacja teatralna w kowalewskim gimnazjum nie ogranicza się wyłącznie do istnienia grupy teatralnej. Corocznie w szkole organizowany jest Dzień Teatralny, podczas którego wszyscy uczniowie uczestniczą w przygotowanym przez "Rekwizyt" przedstawieniu. Wtedy też odbywają się warsztaty teatralne. Cała szkoła tego dnia żyje teatrem. Oprócz tego w gimnazjum organizujemy wiele wyjazdów do teatrów w Toruniu, prowadzimy zajęcia poświęcone tematyce teatru w czasie lekcji języka polskiego, historii, godzin wychowawczych. Nauczyciele  różnych przedmiotów na bieżąco informowani są o korzyściach płynących z edukacji teatralnej. W ramach WDN odbywają się szkolenia dotyczące tej tematyki.

Osiągnięcia artystyczne młodzieży stały się inspiracją dla dorosłych i tak w roku 2010 powstała w naszej szkole kolejna grupa teatralna ATD „Antrakt”. Tworzą ją nauczyciele, dyrekcja i rodzice. Obie grupy prowadzi ta sama instruktorka, dzięki temu bardzo często zajęcia maja charakter wspólnych warsztatów stacjonarnych  lub wycieczek  do teatrów. Młodzież i dorośli szybko znaleźli wspólny teatralny język. Efektem tego są wspólne próby do przygotowywanego właśnie „Snu nocy letniej” według dzieła Szekspira. Premierę planujemy na II semestr roku szkolnego 2012/2013.

O dokonaniach teatralnych Gimnazjum im. Jana Pawła II systematycznie informuje lokalna prasa. Oprócz tego na stronie internetowej szkoły znajduje się zakładka poświęcona działalności teatralnej „Rekwizytu” i „Antraktu”.

Do najbardziej spektakularnych osiągnięć grupy „Rekwizyt” zaliczyć można następujące przedstawienia: „Brzechwa dzieciom”(2003), „Mały Książę”(2004), „Desperados”(2005), „Dziady”(2006), udział członków zespołu wraz z opiekunką  w przygotowaniu przedstawienia o Janie Pawle II z okazji nadania szkole imienia (2006), „Gnomy z planety Gnu” (2006), Wieczornica z okazji 11 Listopada (2007), „Opowieść wigilijna” (2007), „Sen Doroty” (2008), „Balladyna”(2009),”Kopciuszek – Cinderella”(2010), „Antygona”(2011), „Na pełnym morzu”(2012).

Osiągnięcia grupy ATD „Antrakt”- „Skąpiec”(2011), „Moralność pani Dulskiej”(2012).Efekty działania:
Efekty projektu "Teatr w szkole":
- liczne przedstawienia przygotowane przez grupę Rekwizyt i Antrakt;
- systematycznie prowadzone warsztaty teatralne;
- organizowane corocznie Dni Teatralne, podczas których wszyscy uczniowie maja możliwość kontaktu z teatrem;
- popularyzacja szkoły w środowisku lokalnym dzięki organizacji uroczystych premier i zapraszaniu na nie mieszkańców miasta i powiatu;
- wzrost wiedzy dotyczącej teatru wśród uczniów i ich rodzin;
- integracja środowiska szkolnego; angażowanie się rodziców w działalność teatralną gimnazjum;
- organizacja wycieczek do teatrów;
- pozyskiwanie środków spoza budżetu szkoły na doposażenie pracowni teatralnej oraz finansowanie wyjazdów na spektakle do profesjonalnych teatrów;
- nagrody i wyróżnienia w konkursach teatralnych;
- wzrost świadomości korzyści płynących z edukacji teatralnej wśród nauczycieli, rodziców i uczniów;
- rozwój osobowości uczniów; odkrycie terapeutycznych funkcji teatru.Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Przy realizacji projektu "Teatr w szkole" od początku współpracujemy z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Szczególnie ważne jest to przy organizacji Dnia Teatralnego, kiedy cała szkoła uczestniczy w spektaklach, warsztatach teatralnych lub innych pokazach. Szkła może liczyć na wsparcie organu prowadzącego, który przekazuje środki finansowe na wyjazdy uczestników kół teatralnych na festiwale i konkursy. Instruktorka zajęć jest w stałym kontakcie z biurami organizacji widowisk teatrów toruńskich. Często organizowane są wycieczki na lekcje teatralne i spektakle dostosowane do wieku odbiorców do Baja Pomorskiego i Teatru im. Wilama Horzycy. Grupy teatralne systematycznie współpracują z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, w którym znajduje się duża sala widowiskowa. Dla pozyskania środków spoza budżetu na pomoce dydaktyczne i wycieczki współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim i Starostwem Powiatowym; tworzymy i realizujemy projekty unijne.Informacje dodatkowe:
Projekt "Teatr w szkole" to szeroko rozumiana edukacja teatralna, do której na przestrzeni lat przekonuje się w Kowalewie Pomorskim coraz większa liczba osób. Ponieważ gimnazjum znajduje się w niewielkiej miejscowości, jego działania teatralne zyskały w tym środowisku ważną pozycję i są cyklicznym istotnym wydarzeniem kulturalnym. Mieszkańcy gminy przyzwyczaili się do uroczystych premier i wielokrotnie granych przedstawień. Śmiało można stwierdzić, że działania teatralne szkoły edukują młodzież, ich rodziny, nauczycieli i przyjaciół naszej szkoły. Każdy gimnazjalista ma możliwość działalności teatralnej podczas zajęć pozalekcyjnych lub w czasie zajęć artystycznych. Jedną z propozycji do wyboru są warsztaty teatralne. Ważnym aspektem edukacji jest udział uczniów w spektaklach. Szkoła systematycznie pozyskuje pieniądze na organizację wyjazdów do profesjonalnych teatrów. W działalność teatralną chętnie angażują się rodzice, którzy realizują swoje młodzieńcze pasje.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.gimnazjumkowalewopomorskie.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl