strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2012-11-29 16:58 / 149
W zdrowym ciele zdrowy duch. Biwak profilaktyczno-rekreacyjny
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie
Dyblin, 1
87-610 Dobrzyń Nad Wisłą
Autor / autorzy działania:Renata Graczykowska, Łukasz Kołodziejski, Anna Tomczyk, Monika Specjalska
sp_dyblin@wp.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:stały (lipiec/sierpień)
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie Szkoły Podstawowej w Dyblinie
Cel działania:
1. Zorganizowanie atrakcyjnej formy wypoczynku dla dzieci spędzających wakacje w domu.
2. Wyposażenie uczestników biwaku w wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
3. Podnoszenie sprawności fizycznej poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu.
4. Kształtowanie właściwych postaw etycznych poprzez uczenie odpowiedzialności, wzajemnego szacunku, pomocy, samodzielności, zwracanie uwagi na kulturę zachowania.
5. Promowanie zasad zdrowego stylu życia.
6. Rozwijanie zdolności artystycznych.


Szczegółowy opis działania:

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego mieści się w XIX-wiecznym dworku szlacheckim w stylu późnoklasycznym. Dwór ten położony na terenie otwartym, we wschodniej części wsi, w centralnym punkcie parku posiada walory relaksacyjne i rekreacyjne.

Niezwykle malownicze położenie szkoły było impulsem do zorganizowania  biwaku dla uczniów, którzy  nie mają możliwości skorzystania ze zorganizowanych form wypoczynku letniego.

Biwak trwał dwa dni. Nasze 36-godzinne zmagania przebiegały zgodnie z przyjętym planem i założonymi celami. Duży nacisk organizatorzy położyli na zajęcia profilaktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy, które zostały przeprowadzone w dwóch częściach – część teoretyczna pierwszego dnia i część praktyczna drugiego dnia. Dzieci uczyły się jakie działania podjąć w sytuacji, gdy są świadkami wypadku czy utraty przytomności. Uczestnicy biwaku ćwiczyli układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową wykorzystując posiadane przez szkołę fantomy.

W bogatym programie zajęć sportowych znalazły się gry zespołowe takie, jak: siatkówka plażowa, zbijak, a także skoki w workach, przeciąganie liny i poranna gimnastyka. Niezwykle pożądaną formą zabawy stały się podchody, które dzięki inwencji twórczej dzieci, zaskakiwały wychowawców bardzo przemyślanymi i sprytnymi zadaniami. Opiekunowie dbali, aby rozgrywki sportowe opierały się na zasadach fair play, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku.

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia, szczególną uwagę zwracaliśmy na zdrowe posiłki, które dzieci przygotowywały samodzielnie. Przygotowując zupę warzywną na obiad dzieci uczciwie podzieliły się obowiązkami polegającymi na obieraniu warzyw i ich krojeniu, sprzątaniu po posiłku. Dużą atrakcją dla dzieci było przygotowanie i wypiek ciasteczek.  

Biwak umożliwił uczniom zaprezentowanie i rozwijanie talentów artystycznych, czego wynikiem było powstanie piosenki, pt. „Biwak spoko” śpiewanej na melodię „Koko koko Euro spoko”. Wiele radości przysporzyło uczestnikom lepienie z gliny figurek przedstawiających zwierzęta, kwiaty, postacie z bajek. Na zakończenie dzieci przygotowały i udekorowały ramki, w których znalazło się pamiątkowe zdjęcie z biwaku.Efekty działania:
1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
2. Ukazanie szkoły jako miejsca, w którym można atrakcyjnie spędzić czas.
3. Uczniowie potrafią udzielić pierwszej pomocy.
4. Uczestnicy biwaku potrafią działać w grupie i dla dobra grupy.
5. Uczniowie rozumieją, że rozwijanie własnych pasji jest dobrą zabawą.
6. Uczniowie doceniają piękno otaczającej przyrody w najbliższej okolicy.


Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą - wsparcie finansowe
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl