strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Kalendarium Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Październik 2017
27.10, piątek 1500 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w konferencji inaugurującej projekt "Let's code it! Teacher hackaton" realizowany w ramach programu Erasmus+. Konferencja odbyła się w sali OSP w Lubiczu Dolnym.
26.10, czwartek 1830 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystym wręczeniu nagrody Burmistrza "Statuetka Nawojki". Uroczystość odbyła się w Dobrzyńskim Domu Kultury Żak, ul. Szkolna 2.
26.10, czwartek 0930 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, Wicekurator Oświaty Małgorzata Oborska wzięli udział w VIII Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej "Dialog wielokulturowości i prawda" w ramach Kongresu Jeden świat - wiele kultur. Konferencja odbyła się w Auditorium Maximum w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej, przy ul. Toruńskiej 55-57.
25.10, środa 1200 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystym otwarciu Przedszkola w Małej Nieszawce, ul. Kręta 4.
25.10, środa 1100 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w VII Konferencji Technicznych Szkół Lotniczych w Polsce Uczeń-Edukacja-Specjalista, która odbyła się w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy, przy ul. Św. Trójcy 37.
25.10, środa 1000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w konferencji "Jesteśmy aktywni. Dbamy o ciało", która odbyła się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21.
24.10, wtorek 1600 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w Gali Wręczenia Stypendiów Burmistrza dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu miasta i gminy Skępe. Uroczystość odbyła się w remizie OSP w Skępem.
24.10, wtorek 1000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w Święcie Szkoły związanym z jubileuszem. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół nr 1 w Grudziądzu, ul. Sobieskiego 11.
21.10, sobota 1100 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w Jubileuszu 70-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Pomorskiej.
20.10, piątek 1700 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystości Pasowania na Ucznia, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu, ul. Wyszyńskiego 1/5.
20.10, piątek 0830 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w uroczystej Inauguracji IX Wojewódzkiego Profilaktycznego Przeglądu Teatralnego "poPaTrz", która odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w Inowrocławiu.
19.10, czwartek 1700 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział we Mszy św. i uroczystościach związanych z 33. rocznicą męczeńskiej śmierci Kapelana Solidarności bl. ks. Jerzego Popiełuszki.
19.10, czwartek 1000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w Jubileuszu 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu, który odbyła się w siedzibie kina Helios w Grudziądzu.
18.10 1000 - 19.10 1000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Małgorzata Oborska wzięła udział w konferencji pt. "Edukacja prawna młodzieży szkolnej oraz mediacja w szkole - w świetle teorii i praktyki" organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z norweskim partnerem " Trygg Learning", która odbyła się w Warszawie.
17.10, wtorek 1100 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w Wojewódzkich Obchodach Dnia Edukacji Narodowej, podczas których zostały wręczone nagrody w konkursie "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" oraz Nagrody Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczystość odbyła się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, Wały Gen. Sikorskiego 19.

<<< nowsze     11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  21     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla nauczycieli 2018-06-19 08:51
DARMOWE warsztaty dla nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego
dla dyrektorów i samorządów 2018-06-18 13:34
Narady z dyrektorami szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego
dla rodziców i uczniów 2018-06-15 14:25
Rządowy program „Dobry Start”

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

www.mcourser.pl

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl