strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2018-03-05 08:43 / 7977   R. Ciechanowskiważna informacja informacje ogólne
Uwaga!!! Przedłużenie naboru kandydatów na trenerów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji przedłuża termin rekrutacji trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego do 8 marca 2018 r. do godz. 15.00.


Pozostałe informacje dotyczące tej rekrutacji zawarte są w artykule  „Nabór kandydatów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego” na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Warunek ten  o dotychczasowej treści:

 

„Wymogiem niezbędnym przy rekrutacji jest zamieszkanie i zatrudnienie kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora.”


otrzymuje brzmienie:


„Wymogiem niezbędnym przy rekrutacji jest zamieszkanie lub/i zatrudnienie kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora.”


Jednocześnie w załączniku do ogłoszenia: „Wymagania wobec kandydatów”  wymaganie formalne nr 9 otrzymuje brzmienie:


„8. Miejsce zamieszkania lub/i zatrudnienie w danym powiecie”


W przypadku, gdy kandydat nie mieszka na terenie powiatu, w którym będzie pełnił role trenera nie jest wymagane oświadczenie  nr 4, o którym mowa w załączniku do ogłoszenia „Wymagania formalne wobec kandydatów.”

 

W przypadku gdy kandydat zamieszkuje  na terenie jednego z powiatów a jest zatrudniony na terenie innego powiatu, powinien wskazać preferowany przez siebie w pierwszej kolejności powiat, w którym chciałby pełnić rolę trenera-koordynatora.

 

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do czwartku. 8 marca 2018 r. do godz. 15.00 do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3. Dokumenty wysłane pocztą  po 5 marca 2018 r. mogą nie dotrzeć w terminie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Dokumenty, które nie dotrą w terminie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, nie będą rozpatrywane
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl