strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2016-06-21 14:32 / 6444   K. Zaremba informacje ogólne
Uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2015/2016

W dniach 3, 10 i 13 czerwca 2016., kolejno na: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyły się spotkania z laureatami konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty organizuje konkursy z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych. Z uwagi na cele jakie przyświecają organizacji konkursów spotkanie z laureatami odbyło się w nowej formule. Uczniowie mieli okazję spotkać się z wykładowcami akademickimi i poczuć się jak studenci.

 

3 czerwca br. w spotkaniu, które odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy udział wziął p. Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, prof. dr hab. Ewa Filipiak Kierownik Zakładu Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UKW Bydgoszcz, prof. dr hab. Andrzej Dyszak, Instytut Filologii Polskiej UKW Bydgoszcz, dr Beata Pietrewicz, Instytut Fizyki UKW Bydgoszcz, dr Małgorzata Wójtowicz-Dacka, Instytut Psychologii UKW Bydgoszcz, dyrektorzy szkół podstawowych z rejonu bydgoskiego, laureaci konkursów, a także ich rodzice.

 

Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać następujących wykładów: „Co to znaczy być zdolnym” – prof. dr hab. Ewa Filipiak, „Język bydgoszczan” - prof. dr hab. Andrzej Dyszak, „Kosmiczny eksperyment” – dr Beata Pietrewicz, „Myślę kreatywnie - czyli ciekawie i niekonwencjonalnie” - dr Małgorzata Wójtowicz-Dacka.

 

10 czerwca 2016 r. w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbyło się z spotkanie z laureatami konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów z rejonu bydgoskiego. W uroczystościach udział wzięli: p. Małgorzata Oborska – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, dr hab. Anna Bochenek, prof. nadzw. UTP -  Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, dr inż. Mścisław Śrutek - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP, dr inż. Małgorzata Gotowska – Wydział Zarządzania UTP, Włodzimierz Złotnicki – Kierownik Referatu Strategii i Jakości Edukacji w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, dyrektorzy gimnazjów z rejonu bydgoskiego, laureaci konkursów, a także ich nauczyciele i rodzice.

Uczestnicy gali wysłuchali wykładów połączonych z prezentacją pt.: „Fabryka robotów - przebudzenie mocy”  - dr inż. Mścisław Śrutek i „Japonia oczami blondynki” - dr inż. Małgorzata Gotowska.

 

13 czerwca 2016 r. w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się wspólne spotkanie dla laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z rejonów toruńskiego i włocławskiego.

 

W uroczystościach udział wzięli: p. Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, prof. dr hab. Beata Przyborowska - Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  p. Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, p. Katarzyna Nowicka-Skuza - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, prof. dr hab. Wiesława Anna Limont,  prof. zw. - Wydział Sztuk Pięknych UMK, dr Bartosz Ziemkiewicz – Wydział Matematyki i Informatyki UMK, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z rejonów toruńskiego i włocławskiego, laureaci konkursów, a także ich nauczyciele i rodzice.

 

Zgromadzeni goście mieli przyjemność wysłuchać wykładu ,,Każdy uczeń jest zdolny” - prof. dr hab. Wiesława Anna Limont, ,,W pomyśle ujawnia się talent, w wykonaniu sztuka” – dr Bartosz Ziemkiewicz, a także obejrzeć film o Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zaprezentowany przez p. Aleksandra Anikowskiego - Kierownika Centrum Promocji i Informacji UMK.

 

Podczas spotkań wręczone zostały wyróżnienia dla szkół, których uczniowie zdobyli największą liczbę tytułów laureatów i finalistów w województwie kujawsko-pomorskim, dyplomy dla wielokrotnych laureatów i ich opiekunów. Wyróżnieni opiekunowie i szkoły (z największą liczbą punktów) zostali wyłonieni wg następującej metodologii: tytuł finalisty – 1 pkt., tytuł laureata – 2 pkt. Nagrody dla wielokrotnych laureatów otrzymali uczniowie szkół podstawowych, którzy uzyskali co najmniej 3 tytuły laureata lub uczniowie, którzy byli zwolnieni z całości sprawdzianu, a także uczniowie gimnazjów, którzy uzyskali co najmniej 3 tytuły laureata.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl