strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2013-02-07 15:02 / 3352   M. Bazelak informacje ogólne
Uroczystość wojewódzkiego podsumowania XV Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013

 

6 lutego 2013 r. o godzinie 12.00, w sali nr 145 Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3 odbyła się uroczystość wojewódzkiego podsumowania XV Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013.

 

Gośćmi uroczystości byli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pani Ewa Mes, Wicestarosta Mogileński Pan Tadeusz Szymański, Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatu Mogileńskiego Pan Andrzej Konieczka, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy Pani Iwona Waszkiewicz, Kierownik Referatu Oświaty Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławka Pani Wanda Szczygielska, Obecni byli dyrektorzy, nauczyciele szkół oraz uczniowie szkół wyróżnionych w rankingu.

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty p. Anna Łukaszewska w trakcie swojego wystąpienia pogratulowała sukcesu wszyskim szkołom, które znalazły się w XV Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 oraz przedstawiła metodologię rankingu.

 

Wśród liceów ogólnokształcących, na drugim miejscu w kraju, znalazło się Liceum Akademickie Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a wśród techników, na trzecim miejscu w Polsce, Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy.

 

 

Najlepsze szkoły w 15 –leciu:

·         Liceum Akademickie w Zespole Szkół UMK - Toruń;

·         IV Liceum Ogólnokształcące -  Toruń

 

Miejsca w grupie 150 szkół licealnych w Polsce w 2013 zajęły ponadto:

 • VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy – 23 miejsce;
 • I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy – 64 miejsce;
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu – 94 miejsce;
 • I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu – 98 miejsce;
 • I Liceum Ogólnokształcące we Włocławku – 127 miejsce;
 • I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy – 138 miejsce.

Miejsca w grupie 150 techników w Polsce zajęły ponadto:

 • Technikum w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku -23 miejsce;
 • Technikum w ZS w Mogilnie – 33 miejsce;
 • Technikum Hotelarskie w ZS w Bydgoszczy – 63 miejsce;
 • Technikum w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy – 72 miejsce;
 • Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu – 84 miejsce;
 • Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu – 86 miejsce;
 • Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy – 98 miejsce;
 • Technikum w Zespole Szkół w Bielicach – 137 miejsce.

W trakcie uroczystości głos zabrał Dyrektor Technikum Elektronicznego w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy Pan Roman Wojciechowski, jako reprezentant szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego, która zajęła najwyższe miejsce w rankingu techników.  Natomiast jako reprezentantka szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego, która zajęła najwyższe miejsce w rankingu liceów, głos zabrała uczennica Liceum Akademickiego w Zespole Szkół UMK w Toruniu Paulina Drężak.

 

Uroczystość uświetnił występ uczniów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom, które znalazły się w rankingu!

 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl