strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2024-06-05 15:06 / 12166   K. Mikulski informacje ogólne
Realizacja badań ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs)

Ministerstwo Edukacji Narodowej udzieliło zgody na przeprowadzenie badań ESPAD w szkołach ponadpodstawowych. 


Badania ESPAD są niezwykle ważnym narzędziem w monitorowaniu zachowań związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną. W celu skutecznej realizacji tych badań, zachęcamy dyrektorów szkół ponadpodstawowych do uczestnictwa i udzielenia niezbędnej pomocy w przeprowadzeniu badania.

 

Wsparcie dyrektorów szkół jest kluczowe dla powodzenia tego przedsięwzięcia i przyczyni się do lepszego zrozumienia problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież.

 

Ponadto przypominamy, że szkołę obowiązują przepisy związane ze współpracą z jednostkami zewnętrznymi wynikającymi z:

- art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.),

- § 13 rozporządzneia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604),

- pozyskanie na badania zgody rodziców uczniów nieletnich oraz zgody uczniów pełnoletnich.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl