strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2024-05-17 08:09 / 12136   J. Jendykiewicz-Owczarek dla dyrektorów i samorządów
Kujawsko -Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu – zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

uprzejmie informujemy o nowopowstałej marszałkowskiej instytucji kultury Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu, dla którego organem założycielskim i prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem statutowym jednostki jest utworzenie bazy dla nowych ofert kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych, prezentujących osiągnięcia w zakresie kultury, edukacji i sztuki regionu.

 

W ramach instytucji funkcjonować będą cztery oddziały:

- Centrum Edukacji Astronomicznej w Toruniu,

- Centrum Kultury i Edukacji „Młyn Energii” w Grudziądzu,

- Centrum Kultury i Edukacji „Energia Włocławka” we Włocławku,

- Centrum Kultury i Edukacji „Energia Inowrocławia” w Inowrocławiu.


Głównymi celami Centrum są:

- popularyzacja edukacji, nauki, kultury i sztuki,

- wspieranie szkół i placówek szkoleniowych w prowadzeniu procesu edukacyjnego,

- kształtowanie kluczowych kompetencji,

- stwarzanie warunków do twórczego myślenia, kooperacji, chęci odkrywania i rozumienia świata,

- zainteresowania naukami przyrodniczymi, technicznymi oraz różnorodnymi formami aktywności kulturalnej i edukacyjnej,

- kultywowanie dorobku wybitnych postaci związanych z regionem, które na przestrzeni dziejów wywarły wpływ na tożsamość kulturową i społeczną,

- promocja nowych technologii, współczesnej myśli naukowej i dorobku kulturowego regionu.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu będzie oferowało wsparcie szkół w procesie dydaktycznym, organizacji pokazów popularno-naukowych, warsztatów, zajęć laboratoryjnych i edukacyjnych, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój twórczego myślenia i chęć odkrywania świata przez uczniów.

W ramach współpracy zachęcamy do polubienia mediów społecznościowych https://tiny.pl/d7ncr.

Szczegółowe informacje o wydarzeniach organizowanych przez Kujawsko -Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu znajdują się na stronie internetowej instytucji.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl