strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2023-03-17 12:19 / 11440   M. Bazelak informacje ogólne
Nauczyciele z Kujawsko-Pomorskiego wśród zwycięzców konkursu „Zawodowiec Roku 2022”

14 marca 2023 r. odbyła się w Hotelu Bellotto, w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 13/15 uroczysta gala wręczenia nagród w I edycji konkursu „Zawodowiec Roku 2022”. Konkurs „Zawodowiec Roku 2022” to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowana w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź.

 

Celem I edycji konkursu było wyłonienie i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych nauczycieli ze szkół branżowych, techników, szkół policealnych oraz centrów kształcenia zawodowego. Tytuł zawodowca roku mógł otrzymać nauczyciel, który:

 • jest zaangażowany i z pasją pracuje z młodzieżą,
 • wspiera zainteresowania zawodowe uczniów,
 • cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym,
 • posiada szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w obszarze kształcenia zawodowego,
 • działa na rzecz promocji kształcenia zawodowego np. wprowadza autorskie rozwiązania dydaktyczne i metodyczne w obszarze kształcenia zawodowego,
 • współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym (w szczególności z pracodawcami) i dba o swój rozwój zawodowy.

Do I edycji konkursu napłynęło 537 zgłoszeń w 62 dziedzinach. Komisja konkursowa oceniała je według 5 kryteriów. Ostatecznie wyróżnienia i tytuły laureatów przyznano 118 nominowanym w 52 dziedzinach. To nauczyciele, którzy wyróżniają się pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem, a także wspierają uczniów w rozwijaniu ich zawodowych zainteresowań.

Z województwa Kujawsko-Pomorskiego tytuł laureata i wyróżnienia otrzymali:

 1. Joanna Wiśniewska – Zawodowiec Roku 2022 – Zespół Szkół Budowlanych im. gen. W. Sikorskiego w Inowrocławiu; branża budowlana; dziedzina – prace wykończeniowe;
 2. Sylwia Drążkowska-Murak – Zawodowiec Roku 2022 – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. I. Łyskowskiego w Grubnie; branża ogrodnicza; dziedzina – architektura krajobrazu;
 3. Magdalena Wyczańska-Jabłkowska – Zawodowiec Roku 2022 – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Samostrzelu; branża rolno-hodowlana; dziedzina – technika weterynaryjna;
 4. Monika Grabowska – Wyróżnienie I – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
  w Bydgoszczy; branża rolno-hodowlana; dziedzina – technika weterynaryjna;
 5. Daria Kieraszewicz – Wyróżnienie I – Zespół Szkół Chemicznych im. I. Łukasiewicza w Bydgoszczy; branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna; dziedzina – turystyka;
 6. Justyna Dybicz – Wyróżnienie I – Zespół Szkół Budowlanych im. gen. W. Sikorskiego w Inowrocławiu; branża elektroenergetyczna; dziedzina – energetyka odnawialna;
 7. Honorata Kopp-Ostrowska – Wyróżnienie II – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. I. Łyskowskiego w Grubnie; branża rolno-hodowlana; dziedzina – rolnictwo;
 8. Ewa Krajewska – Wyróżnienie II – Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna
  w Bydgoszczy; branża spożywcza; dziedzina – przetwórstwo spożywcze;
 9. Monika Ośmiałowska – Wyróżnienie II – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. I. Łyskowskiego w Grubnie; branża poligraficzna; dziedzina – poligrafia, introligatorstwo i opakowania.

Gala konkursu zgromadziła najlepszych nauczycieli z poszczególnych branż ze szkół z całej Polski, w tym 9 wyżej wymienionych z województwa kujawsko-pomorskiego. Dyplomy oraz nagrody pieniężne zostały wręczone przez Sekretarza Stanu w MEiN Marzenę Machałek oraz Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź Tomasza Zdzikota.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym nauczycielom!

 

Fotorelacja>>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl