strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2023-03-02 11:46 / 11397   A. Borysiak dla dyrektorów i samorządów
Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii "#RozmawiajReaguj"

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 przygotowałą kampanię społeczną pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”.  Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka. Na stronie kampanii umieszczone są wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie. Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj”.

 

Zachęcamy Państwa Dyrektorów do kontaktu e-mailowego: joanna.napieraj@pkdp.gov.pl w celu organizacji spotkania dla rodziców lub zajęć dla dzieci na temat profilaktyki wykorzystania seksualnego dzieci. 

 

Marek Gralik

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl