strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2022-12-15 08:44 / 11249   I. Andrzejewska informacje ogólne
Gale Stypendystów Prezesa Rady Ministrów

7 grudnia 2022 r. w sali Konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca 1981 roku Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dyplomy Prezesa Rady Ministrów otrzymało 63 uczniów – stypendystów z bydgoskich szkół  i 92 uczniów z powiatów: bydgoskiego, świeckiego, tucholskiego, sępoleńskiego, mogileńskiego, nakielskiego, inowrocławskiego i żnińskiego. W imieniu stypendystów podziękowania złożył Maciej Krainski, uczeń klasy czwartej Technikum Elektronicznego nr 7 im. Wojska Polskiegow Bydgoszczy oraz Jakub Nowicki uczeń klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie. Uroczystość uświetnił występ artystyczny Kamili Łącznej uczennicy VIII Liceum Ogólnokształcącego reprezentującej Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, której towarzyszył pan Jarosław Pabijan.

 

8 grudnia 2022 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 14  im. Błękitnej Armii w Toruniu, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z terenu działania Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatury w Toruniu. Dyplomy Prezesa Rady Ministrów otrzymało 89 uczniów. W imieniu stypendystów podziękowania złożył Adam Jan Pawłowski, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II w Brodnicy. Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów zespołu wokalnego „BezPrzerwy” ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Błękitnej Armii w Toruniu, którego opiekunem artystycznym jest Pan Mateusz Płotkowski – wicedyrektor szkoły. 

 

9 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 67 stypendystom Prezesa Rady Ministrów z terenu działania Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatury we Włocławku. W imieniu stypendystów głos zabrała Julia Augustyniak uczennica klasy IV Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku. Uroczystość uświetnił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku.

 

W trakcie uroczystości 19 pracowników oświaty województwa kujawsko-pomorskiego zostało odznaczonych Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, 18 Medalem Srebrnym, natomiast Medal Brązowy otrzymało 9 wyróżnionych. Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowanych zostało 36 osób.

 

Link do fotogalerii: https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/gale-stypendystow-premiera-rady-ministrow
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl