strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2022-09-02 08:32 / 11028   R. Ciechanowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Ankieta dotycząca realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Przedstawiciele Organów prowadzących
publiczne szkoły podstawowe,

realizujące w 2019-2022 r. rządowy program
„Posiłek w szkole i w domu”

 

Szanowni Państwo,

 

na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji i Nauki, znak: DWEW-WWR.4015.48.2022.KK z dnia 12 lipca 2022 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267).

 

Ankieta dotyczy wyłącznie szkół, w których realizowano zadania wynikające z § 2 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia, tj. bez zadań dotyczących adaptacji, poprawy standardu i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).


W przypadku organu prowadzącego, w którym udział w programie w danym roku brała udział więcej, niż jedna szkoła – należy wypełnić ankietę dla każdej ze szkół.

 

Przedmiotowe formularze ankiet należy przesłać na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3,
85-066 Bydgoszcz

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2022 r. z dopiskiem: Ankieta dotycząca realizacji zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Marek Gralik
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl