strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2022-09-06 14:24 / 10986   K. Zaremba informacje ogólne
Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie konsultacji nauczycieli z rodzicami lub uczniami

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
w sprawie konsultacji nauczycieli z rodzicami lub uczniami

 

W związku z wpływającymi do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informacjami od nauczycieli o wprowadzaniu przez dyrektorów szkół i placówek obowiązku prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji przeprowadzania konsultacji z rodzicami lub uczniami wyjaśniam, co następuje.

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730)  dodała do art. 42 ustawy – Karta Nauczyciela ust. 2f, który zobowiązuje nauczycieli w ramach czasu pracy, nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień oraz ustalonego wynagrodzenia do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni. W trakcie tej godziny, odpowiednio do potrzeb, nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

 

Do zadań dyrektora szkoły lub placówki należy zadbanie o najkorzystniejsze dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykorzystanie czasu konsultacji. Niczym nieuzasadnione i  całkowicie sprzeczne z intencjami ustawodawcy jest żądanie od nauczycieli rejestrowania i  zdawania sprawozdania z czasu i sposobu przeprowadzenia konsultacji.  Stąd mój gorący apel o nieobciążanie nauczycieli dodatkową i, w mojej opinii, zbędną biurokracją.

 

Marek Gralik

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl