strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2022-01-25 13:41 / 10637   K. Mikulskiważna informacja informacje ogólne
Szkolenie e-learningowe konstruowania programów nauczania kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na bezpłatne szkolenie  e-learningowe nt. „Konstruowanie programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych”. Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczycieli publicznych centrów kształcenia ustawicznego, nauczycieli centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczycieli przedmiotów zawodowych, doradców metodycznych zajmujących się kształceniem zawodowym.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl

 

Dodatkowe informacje:

  • O przyjęciu na daną formę doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń na podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.
  • W pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych z zakresu kształcenia zawodowego.
  • W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są zgłoszenia z innych typów szkół/placówek.
  • W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.
  • Wiadomość e-mail informująca o pomyślnym przebiegu rejestracji online - nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
  • Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w szkoleniu zostanie przesłana drogą mailową instrukcja logowania na platformę Moodle ORE (https://moodle.ore.pl).
  • Osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 28.01.2022 r. do godz. 16.00 e-mail z informacją o wyniku rekrutacji. Przewidziana liczba uczestników kursu to minimum 50 osób.

Dostępne terminy:

31.01.2022 - 14.02.2022

 

Kontakt:

Magdalena Mrozkowiak, magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl, 22 345 37 00 w. 205;

Anna Jaworska, anna.jaworska@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00 w. 215

© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl