strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2021-11-19 11:41 / 10508   S. Koniczyński informacje ogólne
XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej  w Toruniu, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundacją Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskim AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu, organizują Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię” dla  uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Główną ideą konkursu jest upamiętnienie jedynej kobiety wśród legendarnych cichociemnych gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej i zarażenie młodych ludzi jej największą pasją: dokumentowaniem historii, w tym dziejów lokalnych na podstawie wspomnień świadków, a także zdjęć i pamiątek z domowych archiwów, jak również popularyzowanie regionalnej edukacji historycznej i obywatelskiej.

 

Uczniowie powinni przesłać organizatorowi indywidualnie przygotowane, niepublikowane wcześniej prace pisemne, objęte opieką nauczyciela, poświęcone jednemu z sześciu poniższych wybranych tematów:

  • „O ludziach”,
  • „O wydarzeniach”,
  • „Album rodzinny”,
  • „Oblicza codzienności”,
  • „Udział i rola mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego we współczesnych wydarzeniach”,
  • „Pomoc Żydom udzielana przez Polaków podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej”.

Nadesłane prace będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniowie liceów, techników i szkół branżowych. Prace mogą przedstawiać losy nieznanych bohaterów oraz wspomnienia uczestników i świadków ważnych wydarzeń w najnowszych dziejach Polski, zwłaszcza naszego regionu. 

 

Termin nadsyłania prac mija 14 stycznia 2022 r., natomiast ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 1 marca 2022 r.


Prace należy przesyłać na adres:

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
ul. gen. Jana H. Dąbrowskiego 4
87 – 100 Toruń

z dopiskiem „Oni tworzyli naszą historię”

lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do sekretariatu Biblioteki (p. 22 – II piętro).

 

W załącznikach: Informacja o konkursie, Regulamin, Formularz zgłoszeniowy, Zgoda rodziców, zdjęcia z XIII edycji Konkursu.

Więcej informacji: 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego: tel. 56 62 15 829.
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl