strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2021-05-13 09:52 / 10167   B. Błaszczyk informacje ogólne
„List do Taty” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy z Fundacją Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka ogłasza 6. edycję konkursu dla uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych  - „List do Taty”.

Konkurs jest organizowany w okręgach wyborczych senatorów, którzy zgłosili się do udziału w jego przeprowadzeniu.  Jednakże senator może wyrazić zgodę na przystąpienie do konkursu w jego okręgu wyborczym szkoły spoza okręgu zgodnie z § 2 ust 2 regulaminu konkursu.

Podstawowym celem konkursu jest propagowanie odpowiedzialnego ojcostwa. Polega on na napisaniu pracy, która powinna mieć formę listu do ojca na temat: Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata.

Formularze konkursowe, na których praca powinna być napisana, udostępniają szkołom biura senatorskie.  Prace uczniów z okręgu wyborczego senatora, który zgłosił się do udziału w organizacji konkursu, przesyłane przez szkoły do właściwego biura senatorskiego będą oceniane przez jury powołane przez senatora. Jury wyłoni zwycięzcę etapu okręgowego, którego praca zostanie przesłana do senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i weźmie udział w etapie ogólnopolskim konkursu. Spośród prac laureatów zostaną wyłonione trzy zwycięskie prace. Ogłoszenie wyników konkursu z udziałem laureatów odbędzie się na uroczystej gali w Senacie w październiku 2021 r.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają od organizatorów materiały edukacyjne pomocne w przeprowadzeniu lekcji na temat „Rola ojca w życiu dziecka i w rodzinie”.

 

Lista senatorów, którzy zgłosili się do udziału w przeprowadzeniu konkursu wraz z regulaminem konkursu znajduje się pod adresem:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / 6. edycja konkursu „List do Taty”

 

Terminy:

  • Zgłoszenia szkół do biur senatorskich – do 28 maja 2021 r.
  • Przeprowadzenie konkursu oraz lekcji na temat roli ojca w rodzinie – do 25 czerwca 2021 r.
  • Przesłanie prac konkursowych do biur senatorskich – do 2 lipca 2021 r.
  • Ogłoszenie wyników etapu okręgowego – początek września 2021 r.
  • Ogłoszenie wyników konkursu – do 29 października 2021 r.© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl