strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktAktualności
„Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” – wydłużony termin przyjmowania zgłoszeń
2022-08-19 09:43
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 31/1299/22 z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” na mocy której został wydłużony w 2022 roku termin na składanie wniosków w konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” do dnia 4 września br. Decydująca jest data złożenia wniosku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego.
Program badawczy wsparcia naborów do klas o profilu sportowym „Sportowa Klasa”
2022-07-12 13:40
Zachęcamy szkoły podstawowe do wzięcia udziału w programie „Sportowa Klasa”. Program ten w ramach pilotażu prowadzony jest tylko w województwie kujawsko-pomorskim. Formularz zgłoszeniowy należy wydrukować, wypełnić, zeskanować i przesłać na podany adres mailowy. Termin zgłoszeń do 15 lipca 2022 r.
Organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich 2022 r.
2022-06-24 11:24
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że w czasie zbliżających się ferii letnich wypoczynek dzieci i młodzieży będzie organizowany na zasadach określonych w obowiązujących przepisach ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
2022-06-21 13:30
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2022/2023.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023
2022-06-20 11:20
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz. 890 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1615), prosimy o wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2021/2022.
Korekta ogłoszenia wyników o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe wraz z podaniem wysokości tego wsparcia
2022-06-10 14:29
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 marca 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zatwierdził listę organów, którym została przyznana dotacja w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Szczepienia przeciw chorobom zakaźnym – materiały informacyjne GIS
2022-06-09 08:10
Główny Inspektorat Sanitarny, działając na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, przygotował ulotki dotyczące tej tematyki. Prosimy Państwa dyrektorów oraz nauczycieli o upowszechnienie materiałów wśród rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych.

<<< nowsze     8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla dyrektorów i samorządów 2023-11-28 12:11
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 SPRAWOZDANIE ROCZNE za rok 2023
informacje ogólne 2023-11-28 09:08
Termin etapu międzyszkolnego Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego rok szkolny 2023/2024
informacje ogólne 2023-11-24 13:08
Olimpiada Zrównoważonej Przyszłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych
informacje ogólne 2023-11-13 10:23
Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny "Matematyczne (O)pole"
dla rodziców i uczniów 2023-11-10 10:42
Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania    
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl