strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Zakończenie II Kujawsko-Pomorskiego przystanku PaT
2014-06-12 08:16
6-7 czerwca br. w Żninie odbył się II Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT. Po raz kolejny województwo nasze odwiedziło ponad 500 młodych ludzi, głównie młodzież ponadgimnazjalna by promować modę na życie bez uzależnień. Postawa ta została wyrażona poprzez aktywność warsztatową.
Gala 7. edycji Ogólnopolskiego Programu „Mam Haka na Raka” — 6 czerwca 2014 r.
2014-06-12 08:16
Przez ostatnich 9 miesięcy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych edukowali Polaków na temat profilaktyki nowotworów układu chłonnego. Przeprowadzili prelekcje dla 129 184 osób, nakłonili 108 980 rodaków do podpisania deklaracji „Zachęcę jedną osobę do wykonania badania profilaktycznego” i rozdali 264 787 ulotek informujących o chłoniaku. Na galę zaproszono 80 najbardziej kreatywnych zespołów; wśród nich znalazło się 7 zespołów z naszego województwa.
Podsumowanie programu eTwinning
2014-06-12 08:16
Ponad 20 laureatów krajowego konkursu „Nasz projekt eTwinning 2014 – X edycja” odebrało nagrody 6 czerwca br. w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wręczyli je m.in. Ewa Dudek, wiceminister edukacji oraz Andrzej Siemianowski, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty.
VI Wojewódzki Przegląd Teatrów Profilaktycznych - Inowrocław 2014
2014-06-10 09:29
W 2013 roku odbyła się jubileuszowa, V edycja, Wojewódzkiego Profilaktycznego Festiwalu Teatralnego „poPaTrz”. Od tamtej pory trwały przygotowania do tegorocznego Święta Teatru Profilaktycznego w Inowrocławiu, które miało miejsce 6 czerwca w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w Inowrocławiu. Festiwal został zorganizowany pod patronatem Kuratora Kujawsko-Pomorskiego Anny Łukaszewskiej, Starosty Inowrocławskiego Tadeusza Majewskiego, oraz Impresariatu Programu „Profilaktyka a Ty” Komendy Głównej Policji.
Konferencja "Język niemiecki szansą na poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz możliwości zawodowych uczniów"
2014-06-10 07:52
6 czerwca 2014 r. w sali sesyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja "Język niemiecki szansą na poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz możliwości zawodowych uczniów".

<<< nowsze     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla dyrektorów i samorządów 2015-01-30 14:53
„SZKOŁA ZAWODOWA – MÓJ WYBÓR” – konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
informacje ogólne 2015-01-28 09:18
Zmiana miejsca przeprowadzenia etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Szeœciolatek w szkole

Cyfrowa szkoła

Rok szkoły w ruchu

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl