strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

 

 

 

Wielkanoc to czas odrodzenia wszystkiego, co piękne i dobre w człowieku.

 

 

 

Niech świąteczne chwile przyniosą  nadzieję oraz wiele optymizmu,

a dni spędzone z bliskimi dodadzą  spokoju i wiosennej radości.
Beztroskie święta niech  będą okazją do odpoczynku
i nabrania sił do sprostania codziennym  obowiązkom.

 

 

Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty
Anna Łukaszewska

Aktualności
Dodatkowa weryfikacja danych dotyczących Wyprawki Szkolnej 2014
2014-09-15 10:35
W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym zgłaszanych problemów związanych z wyznaczeniem krótkich terminów składania przez rodziców wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o umożliwienie skorzystania z ww. programu jak największej liczbie uczniów (szczególnie dotyczy to przypadków wyznaczenia bardzo krótkich terminów składania wniosków przez rodziców).
Uroczystość otwarcia boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Śliwiczkach
2014-09-10 13:03
10 września 2014 roku w Szkole Podstawowej w Śliwiczkach odbyła się uroczystość otwarcia boiska sportowego. Wśród zaproszonych gości między innymi byli: Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Wójt Gminy Śliwice - Daniel Kożuch, radni Gminy Śliwice, dyrektorzy szkół, placówek kulturalno-oświatowych, nauczyciele, uczniowie, rodzice i mieszkańcy.
Wojewódzkie rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
2014-09-03 11:25
Uroczystość odbyła się 1 września 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ w Bydgoszczy. To szkoła mogąca się pochwalić nowoczesnym wyposażeniem, długą listą współpracujących z nią i wspierających ją instytucji, udziałem uczniów w licznych w konkursach i przedsięwzięciach nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także wojewódzkim i ogólnopolskim.
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 w Lubiczu Dolnym
2014-09-03 11:25
1 września w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym odbyła się gminna inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Społeczność szkolna i lokalna otrzymała zmodernizowany kompleks sportowo-rekreacyjny.
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Cierpicach
2014-09-03 11:25
Podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2014 r. w Szkole Podstawowej w Cierpicach uczniowie klas pierwszych otrzymali z rąk Andrzeja Siemianowskiego, Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty oraz Kazimierza Kaczmarka, Wójta Gminy Wielka Nieszawka nowe podręczniki do nauki – „Elementarze”.

<<< nowsze     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla dyrektorów i samorządów 2015-03-30 08:28
Zgodność statutów szkół i placówek oświatowych z obowiązującym prawem
informacje ogólne 2015-03-25 09:18
Termin wglądu do prac Konkursu z Fizyki i Astronomii dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015, etap wojewódzki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Szeœciolatek w szkole

Cyfrowa szkoła

Rok szkoły w ruchu

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl