strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Konferencja prasowa inaugurująca Rządowy Program "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła"
2014-10-27 09:07
30 września 2014 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu odbyła się Konferencja prasowa inaugurująca Rządowy Program "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła". W konferencji udział wzięli: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Sławomir Kopyść - Członek Zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia, insp. Grzegorz Jach - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego, Anna Łukaszewska - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Joanna Masłowska - Wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.
Otwarcie gospodarstwa przyszkolnego „ROLNIK” w Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
2014-10-24 09:05
21 października 2014 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu uroczyście inaugurowano działalność gospodarstwa przyszkolnego. W uroczystości uczestniczyli: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, pani Anna Łukaszewska, Starosta Golubsko-Dobrzyński, pan Wojciech Kwiatkowski, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński. Pan Jacek Boluk-Sobolewski, radni, prezesi firm współpracujących, dyrektorzy instytucji, nauczyciele oraz zaproszeni goście.
Podsumowanie XVIII edycji Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty w gminie Kowalewo Pomorskie
2014-10-24 08:56
W dniu 20 października br. w gminie Kowalewo Pomorskie podsumowano XVIII edycję Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty, dzięki któremu jednorazowe stypendia otrzymują uczniowie placówek oświatowych, dla których samorząd gminy jest organem prowadzącym oraz szkoła stowarzyszeniowa TRIO. Uczniowie ci muszą być laureatami najwyższych miejsc (I, II, III) wojewódzkich bądź gminnych konkursów przedmiotowych.
Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej
2014-10-17 15:11
W dniach 13-15 października odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Annę Łukaszewską, która uczestniczyła we wszystkich uroczystościach. Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy oświaty z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali odznaczenia państwowe, medale oraz nagrody.
Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
2014-10-15 15:15
Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

<<< nowsze     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla dyrektorów i samorządów 2015-05-19 08:11
Zaproszenie na konferencję pt.: "Edukacja prawna młodzieży"
dla dyrektorów i samorządów 2015-05-18 15:24
Informacja w sprawie przeliczania na punkty osiągnięć kandydatów do gimnazjum w trakcie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Szeœciolatek w szkole

Cyfrowa szkoła

Rok szkoły w ruchu

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl