strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Spotkanie Kujawsko–Pomorskiej Grupy SymPaTyków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
2015-01-26 12:10
W dniu 21.01.2015r. odbyło się kolejne spotkanie Kujawsko –Pomorskiej Grupy SymPaTyków (Profilaktyka a Ty) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, dzięki gościnności dyrektora pani Ewy Joachimiak i wicedyrektora szkoły pani Hanny Kalinowskiej. W spotkaniu uczestniczyła Kujawsko –Pomorski Kurator Oświaty pani Anna Łukaszewska, Wicestarosta Powiatu Świeckiego pani Barbara Studzińska, dyrektor PZEAS w Świeciu pani Bożena Szydłowska.
Kujawsko-Pomorska Grupa SymPaTyków w Gdańsku
2015-01-26 10:32
W dniu 19.01.2015r. z inicjatywy Komendy Głównej Policji reprezentowanej przez inspektora pana insp.Grzegorza Jacha odbyło się w Sali Herbowej Urzędu Miasta Gdańska spotkanie poświęcone Programowi Profilaktyka a Ty - PaT.
Podziękowania
2015-01-08 13:10
Szanowni Państwo, prosimy przyjąć gorące podziękowania za nadesłane życzenia świąteczne i noworoczne, liczne zaproszenia na uroczystości i spotkania wigilijne. Dziękujemy za pamięć i okazaną życzliwość. Wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę z Państwem, która warunkuje sukcesy oświaty w województwie kujawsko-pomorskim.
„Świąteczny PaTefon”
2014-12-16 08:34
W dniu 10 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim odbył się koncert promujący talenty młodzieży ze szkół województwa kujawsko-pomorskiego pod nazwą „Świąteczny PaTefon”. Uroczystość została zorganizowana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Panią Annę Łukaszewską oraz Kujawsko-Pomorską Grupę „SymPaTycy”.
Spotkanie inaugurujące akcję społeczną "Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy"
2014-12-10 11:04
5 grudnia 2014 r. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty p. Anna Łukaszewska uczestniczyła w spotkaniu inaugurującym kampanię społeczną Rzecznika Praw Dziecka "Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy". Dostrzegając wagę przedsięwzięcia i podejmując się roli ambasadora akcji w Bydgoszczy spotkanie zorganizował Senator Rzeczpospolitej Polskiej p. Andrzej Kobiak.

<<< nowsze     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla dyrektorów i samorządów 2015-07-01 09:33
Program "Książki naszych marzeń"
dla dyrektorów i samorządów 2015-06-30 08:23
Uroczysty Apel Patriotyczny

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Szeœciolatek w szkole

Cyfrowa szkoła

Rok szkoły w ruchu

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl