strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Rocznicowe spotkanie SymPaTyków w Czernikowie
2014-10-06 07:52
29 września 2014 roku w Zespole Szkół w Czernikowie odbyło się rocznicowe spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Grupy Inicjatywnej SymPaTycy. Wzięli w nim udział: Anna Łukaszewska Kujawsko –Pomorski Kurator Oświaty , inspektor Grzegorz Jach pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego, Janusz Pleskot dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia, zaproszeni dyrektorzy szkół, nauczyciele, „Azylanci” z II LO w Inowrocławiu, a także przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji. W spotkaniu wziął udział st.aspirant Adam Klunkowski z Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy, przedstawiciele policji oraz Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński.
Inauguracja Rządowego Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
2014-09-29 10:01
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że w terminie 29 września do 3 października br. nastąpi inauguracja rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, podczas tygodniowych obchodów pn. PaTydzień w PaToruniu w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa.
Spotkanie przedstawicieli Rad Rodziców gimnazjów, pt.: „Wychowanie - zadanie rodziców i szkoły”
2014-09-23 14:11
22 września 2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Rodziców gimnazjów, pt.: "Wychowanie - zadanie rodziców i szkoły".
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
2014-09-22 14:32
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2013 r. ustanowił dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka doceniając w ten sposób rangę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dzieci oraz kierując się potrzebą popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej.
Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego
2014-09-21 14:11
18 września 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Wojewody Pani Ewy Mes oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Pani Anny Łukaszewskiej z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego poświęcone zmianom w polityce oświatowej województwa kujawsko-pomorskiego.

<<< nowsze     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla rodziców i uczniów 2015-04-21 08:15
XXI sesja Sejm Dzieci i Młodzieży
dla dyrektorów i samorządów 2015-04-16 08:41
Druga edycja szkoleń „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Szeœciolatek w szkole

Cyfrowa szkoła

Rok szkoły w ruchu

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl