strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Aktualności
Nadanie imienia oraz przekazanie sztandaru Szkole Podstawowej w Kołaczkowie
2016-10-11 08:38
23 września 2016 r. na zawsze pozostanie w pamięci ludzi związanych ze Szkołą Podstawową w Kołaczkowie. Tego dnia w samo południe rozpoczęła się uroczystość nadania imienia szkole oraz przekazanie sztandaru. Patronem szkoły został Andrzej Grubba wybitny tenisista stołowy.
List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie Halloween
2016-10-10 13:58
Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, zbliża się 1 listopada, który w naszej polskiej tradycji jest czasem zadumy i wspomnień o tych, których już wśród nas nie ma. Niektóre szkoły, w ramach przygotowań do tego dnia, ale również w poczuciu obowiązku, porządkują cmentarze, szczególnie miejsca pochówków żołnierzy poległych w walkach o wolność ojczyzny.
VIII Wojewódzki Profilaktyczny Festiwal "poPaTrz"
2016-10-10 08:07
23 września 2016 r. w Młodzieżowym Domu im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu miał miejsce finał VIII Wojewódzkiego Profilaktycznego Festiwalu "poPaTrz" Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej oraz partnerów: Komendy Powiatowej Policji, Jednostki Wojskowej 1523, MDK im. J. Korczaka, Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Fundacji Ekspert Kujawy oraz Stowarzyszenia na rzecz Profilaktyki i Edukacji SYMPATYCY. Koordynatorem przedsięwzięcia była Pani Danuta Zybała- wicedyrektor II LO.
Międzynarodowa konferencja „Efektywna edukacja włączająca” z transmisją on-line 7 października 2016 r.
2016-10-06 17:05
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 7 października 2016 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbędzie się międzynarodowa konferencja „Efektywna edukacja włączająca” z udziałem ekspertów Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i upowszechnianie dobrych praktyk służących wysokiej efektywności kształcenia wszystkich uczniów w edukacji włączającej – zarówno uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i ich pełnosprawnych rówieśników. Konferencja rozpoczyna się o godz. 9.00 i będzie transmitowana on-line, link do transmisji na żywo zostanie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl w dniu konferencji. Zachęcamy do śledzenia przebiegu konferencji na żywo.
Lista osób odznaczonych i uhonorowanych Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w 2016 r.
2016-10-06 12:26
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zamieszcza w załączeniu listę osób odznaczonych i uhonorowanych Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w 2016 r.

<<< nowsze     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
informacje ogólne 2017-02-24 12:00
Termin wglądu do prac po etapie wojewódzkim Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów gimnazjów
informacje ogólne 2017-02-23 09:18
Konkurs "Ambasadorzy małych ojczyzn"
informacje ogólne 2017-02-22 13:30
Zmiana miejsca etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki dla uczniów gimnazjum z rejonów Bydgoszczy i Inowrocławia

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji

Cyfrowa szkoła

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Oœrodek Rozwoju Edukacji  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

www.mcourser.pl

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl