strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
„Akademia Rodziców”
2015-03-19 12:24
Dnia 11 marca 2015r. w Szkole Podstawowej nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku odbyło się inauguracyjne spotkanie pod nazwą „Akademia Rodziców”, którego pomysłodawcą jest Pani Domicela Kopaczewska, poseł na Sejm, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej problemowej w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
2015-03-19 11:38
W dniu 12 marca 2015 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia raportu z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej problemowej.
Uroczystość wręczenia raportów z ewaluacji zewnętrznej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy
2015-03-18 14:47
12 marca 2015r. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia raportów z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Technikum Gastronomicznym i Zasadniczej Szkole Gastronomicznej.
SymPaTycy programu profilaktycznego PaT w Pałacu Bursztynowym
2015-03-18 14:47
11 października br. w Pałacu Bursztynowym odbyło się spotkanie kujawsko-pomorskiej grupy SymPaTyków programu profilaktycznego PaT . Gospodarzem spotkania była p. Anna Łukaszewska – Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty. Organizatorami spotkania byli : włocławska delegatura Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku.
Wojewódzka konferencja „Wybór zawodu a potrzeby rynku pracy”.
2015-03-12 14:57
10 marca 2015 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu odbyła się wojewódzka konferencja „Wybór zawodu a potrzeby rynku pracy” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przy wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu i pracodawców. Konferencja skierowana była do dyrektorów gimnazjów, doradców zawodowych, pedagogów oraz jednostek samorządu terytorialnego.

<<< nowsze     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla rodziców i uczniów 2015-10-08 14:00
Lista stypendystów stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015
dla dyrektorów i samorządów 2015-10-07 14:27
Lista osób odznaczonych i uhonorowanych Nagrodami MEN i KO w 2015 r. Profesorowie Oświaty.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Szeœciolatek w szkole

Cyfrowa szkoła

Rok szkoły w ruchu

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl