strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014
2014-06-26 11:39
Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie wraz z zakończeniem roku szkolnego zbliża się czas, na który czekaliście cały rok - wakacje. Przed Wami dwa miesiące odpoczynku i zabawy, pełne niezapomnianych przygód oraz wrażeń. Po wielu miesiącach nauki i wytężonej pracy należy Wam się wytchnienie.
List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na zakończenie roku szkolnego 2013/2014
2014-06-26 11:39
Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, Pracownicy Szkół i Placówek Rodzice, Uczniowie i Wychowankowie Partnerzy Oświaty w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Zakończenie roku szkolnego jest dla mnie okazją, by wszystkim Państwu podziękować za rzetelność i wytrwałość, za współpracę i zaangażowanie oraz solidną, sumienną pracę. Mijający rok szkolny to kolejny rok intensywnej aktywności we wdrażaniu reformy oświaty. To czas codziennego trudu a także wielu sukcesów.
Wojewódzka Gala Laureatów i Finalistów Olimpiad i Turniejów
2014-06-25 14:49
23 czerwca 2014 r. w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbyła się Wojewódzka Gala Laureatów i Finalistów Olimpiad i Turniejów. W uroczystości udział wzięli Pan Zbigniew Ostrowski - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Pani Anna Łukaszewska - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pani Katarzyna Nowicka-Skuza - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, dyrektorzy szkół, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz ich opiekunowie.
Ogólnopolski Głos Profilaktyki – Gimnazjum nr 24 Bydgoszcz
2014-06-24 15:03
W czwartek 12 czerwca 2014 r. na terenie Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy zorganizowana została impreza pod nazwą Ogólnopolski Głos Profilaktyki. Wzięli w niej udział uczniowie okolicznych szkół podstawowych i gimnazjum wraz z nauczycielami, opiekunami i rodzicami oraz zaproszeni honorowi goście. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Wojewoda Kujawsko – Pomorski Pani Ewa Mes, Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty – Pani Anna Łukaszewska, Prezydent Miasta Bydgoszczy – Pan Rafał Bruski.
II ogólnopolski konkurs „Działam bezpiecznie” – dla uczniów gimnazjum
2014-06-24 15:03
14 czerwca 2014 r. w Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy odbył się II ogólnopolski konkurs „Działam bezpiecznie” – dla uczniów gimnazjum, współorganizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, Klinikę Medycyny Ratunkowej CM UMK, Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy oraz Straż Miejską w Bydgoszczy.

<<< nowsze     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
informacje ogólne 2015-03-04 13:10
Informacja o sposobie przeprowadzenia etapu wojewódzkiego (finału) Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki
dla dyrektorów i samorządów 2015-03-02 11:08
,,Wybór zawodu a potrzeby rynku pracy” – konferencja wojewódzka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Szeœciolatek w szkole

Cyfrowa szkoła

Rok szkoły w ruchu

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl