strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Aktualności
KOMUNIKAT KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
2016-10-04 15:30
KOMUNIKAT KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie nowelizacji art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Wykaz osób odznaczonych Medalem Złotym za Długoletnią Służbę
2016-10-04 14:20
Szanowni Państwo, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zamieszcza w załączeniu wykaz osób odznaczonych Medalem Złotym za Długoletnią Służbę w 2016 roku. Informacja o pozostałych odznaczeniach, tj. krzyżach zasługi, medalach srebrnych za długoletnią służbę oraz nagrodach Ministra Edukacji Narodowej zostanie podana w terminie późniejszym.
Wykaz osób odznaczonych i uhonorowanych nagrodami w 2016 roku
2016-10-03 11:43
Szanowni Państwo, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zamieszcza w załączeniu wykaz osób odznaczonych i uhonorowanych nagrodami w 2016 roku. Informacja o pozostałych odznaczeniach, tj. krzyżach zasługi, medalach złotych i srebrnych za długoletnią służbę zostanie podana w terminie późniejszym.
Jubileuszowy 50 Zlot Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku”
2016-10-03 08:21
W dniach 19-24 września 2016 roku w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce k/Chojnic odbył się Jubileuszowy 50 Zlot Drużyn Harcerskich "Nieprzetartego Szlaku".
Wojewódzka konferencja "Wspomaganie szkół w procesie nauczania programowania"
2016-09-29 11:21
Dnia 15 września 2016 r. odbyła się konferencja "Wspomaganie szkół w procesie nauczania programowania", której celem było wykorzystanie wybranych narzędzi Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej w procesie nauczania programowania w edukacji formalnej. Adresatami konferencji byli dyrektorzy i nauczyciele szkół przystępujących do "Pilotażowego wdrażania programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach". Konferencja odbyła się w auli Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

<<< nowsze     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
informacje ogólne 2017-01-19 14:30
Zmiana przepisów dotyczących wypoczynku
dla dyrektorów i samorządów 2017-01-16 14:54
Ogólnopolski projekt "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej..."
dla dyrektorów i samorządów 2017-01-12 10:16
Zaproszenie do udziału w VI spotkaniu integracyjnym uczniów województwa kujawsko-pomorskiego „Być kobietą, być kobietą...”

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji

Cyfrowa szkoła

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Oœrodek Rozwoju Edukacji  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

www.mcourser.pl

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl