strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Pasja prawdziwa z dopalaczami wygrywa…
2015-12-21 10:06
Dnia 15 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu odbyła się konferencja „Współczesne dopalacze – zjawisko i uwarunkowania, rozpoznawanie zachowań”, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy — Delegaturę w Toruniu przy współpracy Urzędu Miasta Grudziądza.
Debata pt: „Dopalacze – lepsze życie czy pułapka?”
2015-12-21 10:04
15 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół nr 2 im. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim odbyła się debata pt: „Dopalacze – lepsze życie czy pułapka?”. Program spotkania oparty był na przeświadczeniu organizatorów o profesjonalizmie kadr powiatowych instytucji zajmujących się problemem dopalaczy i na zaufaniu do odwagi i elokwencji młodzieży biorącej w niej udział. Przeświadczenie to zostało w pełni potwierdzone - zarówno multimedialnie wspierane prelekcje zaproszonych fachowców, kreatywność i pełne zapału zaangażowanie młodzieży oraz przygotowanie gospodarzy należy uznać za sukces przedsięwzięcia.
STOP - DOPALACZOM!
2015-12-18 13:22
10 grudnia 2015r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie odbyła się debata "STOP - DOPALACZOM!". Uczestnikami debaty byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bydgoskiego, Prywatnego Gimnazjum AWANS w Koronowie, rodzice, zaproszeni przedstawiciele: Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemilogicznej w Bydgoszczy, Komisariatu Policji w Koronowie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
Konferencja podsumowująca realizację grantu "Inkubator Samorządności Uczniowskiej"
2015-12-18 11:00
16 grudnia 2015 roku w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyła się konferencja podsumowująca realizację grantu "Inkubator Samorządności Uczniowskiej", realizowanego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła. Realizatorem grantu była Akademicka Fundacja Gaudeamus działająca przy WSG. W konferencji udział wzięła p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Jolanta Metkowska oraz Prorektor ds. Kształcenia i Studentów WSG prof. dr Alicja Kozubska.
Otwórz serce – X edycja Koncertu Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy
2015-12-17 09:45
11 grudnia 2015 roku odbyła się dziesiąta - jubileuszowa edycja, koncertu Dzieci Rodzicom - „Otwórz Serce”. Jest to największe przedsięwzięcie organizacyjne i artystyczne uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy. Każda edycja ma temat przewodni. W tym roku koncert przebiegał pod hasłem: Nim zabłyśnie betlejemska gwiazda.

<<< nowsze     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla dyrektorów i samorządów 2016-06-29 14:59
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2016 r.
informacje ogólne 2016-06-24 15:20
Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej - propozycja realizacji
dla dyrektorów i samorządów 2016-06-24 10:56
Stypendium Prezesa Rady Ministrów - aktualizacja

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Cyfrowa szkoła

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2016 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl