strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej problemowej w Prywatnym Przedszkolu „Pod Muchomorkiem” w Toruniu
2015-05-04 07:50
27 kwietnia 2015 roku w Prywatnym Przedszkolu „Pod Muchomorkiem” w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia raportu z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty pani Anna Łukaszewska, rodzice, dzieci, organ prowadzący placówki oraz przedstawiciele organizacji i instytucji partnerskich. Zebranych gości powitała dyrektor placówki Mirosława Rutkowska.
III Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT zakończony
2015-04-29 12:06
Kolejny już Przystanek PaT, którego inicjatorem była pani Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty a przebiegał pod kierownictwem pana inspektora Grzegorza Jacha – Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. bezpieczeństwa publicznego zakończył się sukcesem i zadowoleniem, zarówno uczestników jak i organizatorów.
Pożegnanie maturzystów w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Toruniu.
2015-04-28 10:19
24 kwietnia 2015 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych uczniów klas maturalnych. W uroczystości udział wzięli m.in.: generał Władysław Padło – pełnomocnik Komendanta Głównego Policji, Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Elżbieta Rusiniak – Naczelnik Wydziału Profilaktyki Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, inspektor Grzegorz Jach – pełnomocnik Komendanta Głównego ds. promocji bezpieczeństwa publicznego a jednocześnie autor ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Profilaktyka a Ty”, inspektor Antoni Stramek – Komendant Miejski Policji w Toruniu, Paweł Gulewski – Radny Miasta Torunia, dyrektorzy i przedstawiciele lokalnych instytucji oświatowych i profilaktycznych.
Konferencja prasowa z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
2015-04-28 10:15
24 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Torunia odbyła się konferencja prasowa na temat ogólnopolskiego Programu Komendy Głównej Policji pn. "Profilaktyka a Ty" (PaT). Konferencja poprzedzała III Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT.
Zaproszenie na III Kujawsko - Pomorski Przystanek PaT
2015-04-21 13:04
Mam zaszczyt zaprosić na uroczystą Galę III Kujawsko-Pomorskiego Przystanku PaT programu „Profilaktyka a Ty”, która odbędzie się w Hali Sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Toruniu ul. Warszawska 1/5 25 kwietnia 2015 roku o godz. 14:00.

<<< nowsze     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla dyrektorów i samorządów 2015-11-30 08:30
Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną "Wybieram zdrowie - wybieram życie"
dla dyrektorów i samorządów 2015-11-27 14:53
Komunikat - odznaczenia państwowe

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Szeœciolatek w szkole

Cyfrowa szkoła

Rok szkoły w ruchu

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2015 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl