strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa

Podnoszenie jakoœci kształcenia

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Narady z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych
2014-02-07 11:42
Od 29 stycznia do 4 lutego 2014 r. odbywały się narady z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy poświęcone zmianom przepisów prawa oświatowego, w szczególności ustawie rekrutacyjnej. W trakcie spotkań przedstawiono wnioski z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji, kontroli planowych i doraźnych oraz zaprezentowano wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych naszego województwa.
Uroczystość otwarcia nowego budynku gimnazjum w Skrwilnie
2014-02-03 09:31
28 stycznia 2014 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku Gimnazjum w Skrwilnie. W spotkaniu udział wzięli: Poseł na Sejm RP - Pan Zbigniew Sosnowski, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pani Anna Łukaszewska, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Sławomir Kopyść, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Paweł Zgórzyński, Wójt Gminy Skrwilno Pan Dariusz Kolczyński, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Skrwilno, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Wręczenie dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej oraz wojewódzkiego podsumowania XVI Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014
2014-01-30 08:31
27 stycznia 2014 r. o godz. 11.00, w sali 145 Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej oraz wojewódzkiego podsumowania XVI Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”.
XVI Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014
2014-01-17 15:05
15 stycznia 2014 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie ogłoszone zostały wyniki ogólnopolskiego XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014. W uroczystej gali wzięła udział pani Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Ocenie poddano 2291 liceów ogólnokształcących i 1867 techników. Ranking prezentuje 500 najlepszych liceów i 300 najlepszych techników w Polsce.
Pierwsze Wojewódzkie Spotkanie Młodzieży "Głos należy do Ciebie"
2014-01-17 12:31
4 grudnia 2103 r. w gościnnych murach Urzędu Wojewódzkiego spotkali się członkowie samorządów uczniowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego na Pierwszym Wojewódzkim Spotkaniu Młodzieży – „Głos należy do Ciebie”.

<<< nowsze     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla dyrektorów i samorządów 2014-08-29 14:17
Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015
dla dyrektorów i samorządów 2014-08-20 14:17
Komunikat w sprawie naboru dyrektorów - XVI cykl szkolenia - ewaluacja zewnętrzna

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Szeœciolatek w szkole
Cyfrowa szkoła
Rok szkoły w ruchu
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Rok Bezpiecznej Szkoły
Oœrodek Rozwoju Edukacji
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Uczenie się przez całe życie.© Copyright 2014 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl