strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Aktualności
Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017
2016-09-19 10:12
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że zasady dokonywania wglądów reguluje Rozdział 5 Regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 („Wnoszenie i rozpatrywanie odwołań od wstępnych wyników na poszczególnych etapach konkursów przedmiotowych”). W związku z powyższym informujemy, że w Rozdziale 3 pkt 6 ppkt 4 w/w Regulaminu zaistniała oczywista pomyła pisarska. Wgląd do prac konkursowych po każdym etapie przysługuje wyłącznie: uczestnikom konkursu oraz rodzicom/ prawnym opiekunom ucznia. Poniżej zamieszczamy obowiązujący Regulamin konkursów wraz załącznikami. Wersja Regulaminu zamieszczona w dniu 19 września 2016 r. jest wersją ostateczną.
Zgłaszanie szkół i rejestracja uczestników na Konkursy przedmiotowe Kuratora
2016-09-16 12:01
Zgodnie z regulaminem ogólnym konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 informujemy, że zgłoszenia szkół, które pragną wziąć udział w konkursach będzie można dokonywać w systemie PIKO w terminie od 19 września 2015 roku do 28 września 2016.
Jubileusz 25-lecia IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy i 10-lecia Matury Międzynarodowej
2016-09-15 09:54
10 września 2016 roku, w kinie „Helios” w Bydgoszczy odbył się uroczysty Jubileusz 25-lecia IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy oraz 10-lecia programu Matury Międzynarodowej, pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Inauguracja roku szkolnego z udziałem Pary Prezydenckiej w Dziewierzewie
2016-09-07 10:08
1 września 2016 r. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dziewierzewie otrzymały imię ppor. Marka Uleryka. Wydarzenie to zbiegło się ze 175-leciem istnienia szkoły, a także Gminną Inauguracją Roku Szkolnego. W rozpoczęciu nowego roku szkolnego obok uczniów, rodziców, nauczycieli, przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej uroczystość uświetniła swoją obecnością Para Prezydencka – Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką – Agatą Kornhauser - Dudą.
Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 2016/2017
2016-09-07 09:25
1 września 2016 roku w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017. Nieprzypadkowo wybrano gronowską szkołę. Kształci ona młodzież w Liceum Ogólnokształcącym oraz w wielu zawodach w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej. Szkoła kształci również w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Szkole Policealnej dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Zespół Szkół w Gronowie to prężnie działająca placówka, specjalizująca się w kształceniu zawodowym, posiadająca bogatą bazę dydaktyczną, specjalistyczne pracownie do nauki zawodu i nowocześnie wyposażone warsztaty szkolne.

<<< nowsze     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
informacje ogólne 2016-12-08 13:53
Miejsca rozegrania zawodów rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego i Olimpiady "Losy żołnierza i dzieje oręża..."
informacje ogólne 2016-12-08 13:32
Zmiana obszarów działania komisji rejonowych wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych -przypomnienie
informacje ogólne 2016-12-08 13:32
Zmiana obszarów działania komisji rejonowych wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego dla uczniów gimnazjów - przypomnienie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji

Cyfrowa szkoła

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Oœrodek Rozwoju Edukacji  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

www.mcourser.pl

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2016 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl