strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej
Aktualności
Uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych
2015-11-02 11:09
28 października 2015 roku o godz. 10.00 i 13.00 w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz Nagród Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy oświaty z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali odznaczenia państwowe, medale oraz nagrody wręczane przez: Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - p. Ewę Mes, Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego - p. Elżbietę Rusielewicz oraz Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty p. Bognę Wojciechowską-Blachowską.
VIII Ogólnopolska Konferencja "Budowanie poczucia sukcesu u uczniów ..."
2015-10-28 08:35
17 października 2015 r. w sali konferencyjnej Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli, pedagogów i psychologów zorganizowana przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Tegoroczne wykłady dotyczyły tematu „Budowanie poczucia sukcesu u uczniów – w tym przewlekle chorych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Patronatem honorowym konferencję objęli: Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa – Pomorskiego , Jolanta Metkowska – p.o. Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty i Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa.
Podsumowanie akcji „Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną” — konferencja dla nauczycieli w Centrum Onkologii w Bydgoszczy
2015-10-23 14:54
16 października 2015 r. — w Światowy Dzień Walki z Głodem i Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi — w Parku Aktywności Rehabilitacji i Sportu Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie programu „Szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem”.
Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej
2015-10-20 08:08
W dniach 13-15 października 2015 r. odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy oświaty z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali odznaczenia państwowe, medale oraz nagrody wręczane przez: Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - p. Ewę Mes, Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego - p. Elżbietę Rusielewicz oraz p. Jolantę Metkowską - p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2015-10-12 14:35
Obchodzone 14 października święto polskiej oświaty, Dzień Edukacji Narodowej, przypomina o wielkiej wartości jaką stanowi edukacja oraz zwraca uwagę na szczególne posłannictwo i rolę Nauczycieli, którzy tę wartość urzeczywistniają swoją codzienną pracą. W tak szczególnym dniu proszę Państwa o przyjęcie podziękowań i najserdeczniejszych życzeń. Pragnę wyrazić wdzięczność za codzienny wysiłek wkładany w podnoszenie jakości kształcenia, rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i wychowanka oraz dbanie o jego rozwój.

<<< nowsze     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
informacje ogólne 2016-04-22 09:15
Ankieta "Internet światłowodowy dla szkół 2016" - pilne - zaktualizowana lista szkół
informacje ogólne 2016-04-21 09:55
Zawody Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety - 2016” - rekrutacja drużyn
dla dyrektorów i samorządów 2016-04-11 08:16
Zasady i tryb składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok Szkoły Zawodowców

Cyfrowa szkoła

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Oœrodek Rozwoju Edukacji

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2016 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl