strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Podnoszenie jakości pracy szkół » rok szkoły zawodowców

2015-01-09 10:56 / 5044   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
„Rozwój szkolnictwa zawodowego w perspektywie UE na lata 2014 -2020. Promocja wynalazczości i innowacyjności”

W ostatniej dekadzie listopada odbyły się konferencje rejonowe dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pracodawców i przedstawicieli organów prowadzących poświęcone rozwojowi szkolnictwa zawodowego w nowej perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014–2020 oraz promocji wynalazczości i innowacyjności,  organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego, Kujawsko–Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Europa Pomorza i Kujaw”  oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Konferencje odbyły się:

  • 20 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu,
  • 25 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy,
  • 27 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Konferencje prowadził pan Michał Korolko, członek Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego, Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego i jednocześnie członek Zarządu Stowarzyszenia „Europa Pomorza i Kujaw”. W konferencji w Bydgoszczy wzięła udział pani Anna Łukaszewska – Kujawsko–Pomorski Kurator Oświaty. Na każdej z tych konferencji pan Michał Korolko przedstawił koncepcję wsparcia szkolnictwa zawodowego w nowej perspektywie 2014-2020 w oparciu o wynegocjowany 6 listopada 2014 roku w Brukseli Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014 -2020. Przedstawił podstawowe cele i typy przedsięwzięć zakresie Osi priorytetowej X „Innowacyjna edukacja” oraz podstawowe zasady korzystania z funduszy unijnych w nowym okresie programowania. W dyskusjach poświęconych wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego  wzięli udział pracodawcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele organów prowadzących i Kura­torium Oświaty. Dyskutanci formułowali szereg  propozycji i wniosków, zadawali pytania dotyczące wdrażania programu.  Wnioski z dyskusji pozwolą na lepsze przygotowanie uszczegółowienia Programu i będą sprzyjać wymaganej w nowej perspektywie  współpracy szkół z otoczeniem społeczno – gospodarczym zwłaszcza z pracodawcami.

 

W czasie wszystkich konferencji dyrektorzy szkół i pracodawcy przedstawiali efekty dotychczasowego wsparcia szkół ze środków unijnych, w szczególności w ramach ostatniego projektu wsparcia przedsiębiorstw współpracujących ze szkołami realizowanego w ramach dotychczasowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach poddziałania 5.2.2. Na temat efektów wsparcia szkół ze środków unijnych na poszczególnych konferencjach oprócz pana Michała Korolko wypowiadali się  dyrektorzy Zespołu Szkół Technicznych w Grudziadzu – Andrzej Szewczuk, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy - Ewa Ankiewicz-Jasińska i Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku – Ryszard Suwała oraz kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku - kanclerz Teresa Bieniek oraz  przedstawiciele przedsiębiorstw: MSU SA w Grudziądzu, Mueller Fabryka Świec SA, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2  S. A. w Bydgoszczy, DETAL-MET Sp. z o.o. we Włocławku.

 

W ramach każdej konferencji uczestnicy zapoznali się   z prezentacją poświęconą  olimpiadom, konkursom i turniejom  o tematyce wynalazczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przedstawioną przez st. wiz. Czesława Stawikowskiego z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Na konferencjach wyświetlono krótkie filmy poświęcone udziałowi uczniów szkół województwa kujawsko – pomorskiego w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz w Europejskich targach wynalazczości w Brukseli INNOVA 2014. (Filmy dostępne na stronie http://www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl/).

 

O promocji wynalazczości w szkołach i przedsiębiorstwach mówili opiekunowie uczniów uzdolnionych technicznie Krzysztof Szot z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy oraz Andrzej Aftański  z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku, Maciej Klein - naukowiec i wynalazca,  absolwent Zespołu Szkół Technicznych i Wojciech Grabowski, dyrektor naczelny  firmy HYDRO - VACUUM S.A. w  Grudziądzu,  Andrzej Matczak - dyrektor Aeroklubu Bydgoskiego, Stanisław Grabowski, właściciel firmy „GRAFORM”. Aspekty prawne wynalazczości i wsparcie dla młodych wynalazców przedstawiła pani Aleksandra Konklewska, rzecznik patentowy APATOR SA, wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Toruniu.

 

Po zakończeniu konferencji uczestnicy zwiedzali pracownie szkół, w których odbywały się konferencje. 

 

Informacje o konferencji oraz prezentacje można także znaleźć na stronie http://www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl/.

 

Spotkania były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl