strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Podnoszenie jakości pracy szkół » sprawdziany i egzaminy

dyrektorzy placówek - wszyscyRejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS)2018-01-12
jst - gminyInformacja dot. dzieci nieprzyjętych do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego2017-10-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieProjekt pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo..."2018-01-12

dla dyrektorów i samorządów Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2014
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2014
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2014-07-22 10:25 / 4643    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Wyniki sprawdzianu staniny 2007-2012
Wyniki sprawdzianu staniny 2007-2012
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-01-08 13:37 / 4199    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Egzamin gimnazjalny 2013 skala staninowa i EWD
Egzamin gimnazjalny 2013 skala staninowa i EWD
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-01-08 13:32 / 4198    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Wyniki egzaminów zewnętrznych w latach 2010-2013
Wyniki egzaminów zewnętrznych w latach 2010-2013
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2014-01-08 13:25 / 4197    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  [2]     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl