strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2016-05-16 08:54 / 6387   A. Borysiakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Zaproszenie do udziału w III spotkaniu integracyjnym uczniów województwa kujawsko-pomorskiego „Działamy i odkrywamy”

Pan Marek Gralik -  Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Pan Albin Splitt  - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie zapraszają 10 czerwca 2016 r. do udziału w  III spotkaniu integracyjnym uczniów województwa kujawsko-pomorskiego  „Działamy i odkrywamy” – aktywny dzień w Karnowie dla entuzjastów poznawania świata. Jest  to spotkanie  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Warunki i zasady udziału w spotkaniu „Działamy i odkrywamy” – aktywny dzień w Karnowie dla entuzjastów poznawania świata określa załączony regulamin. Spotkanie jest elementem cyklu imprez skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowanych w ramach Forum Dyrektorów Szkół Specjalnych i Integracyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku szkolnym 2015/2016. Program został objęty patronatem honorowym: Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy i Prezydenta Miasta Bydgoszczy, a także patronatem medialnym TVP 3 Bydgoszcz oraz Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl