strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2015-11-24 12:23 / 5924   A. Borysiak dla dyrektorów i samorządów
Konferencja „Porozmawiajmy o zdrowiu uczniów szkół specjalnych”.

Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, ale także stan pełnego fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego dobrego samopoczucia – podaje Światowa Organizacja Zdrowia. 

O wszystkich aspektach zdrowia uczniów z niepełnosprawnością dyskutowali specjaliści podczas konferencji pt. „Porozmawiajmy o zdrowiu uczniów szkół specjalnych”. Sympozjum odbyło się 19 listopada 2015r. w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych   w Bydgoszczy przy ul. Jesionowej 3a. Zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „DAR” we współpracy z Zespołem Szkół nr 30.

Była to już druga konferencja realizowana w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Pierwsza, pt. „Naprzeciw potrzebom”, odbyła się w tym samym miejscu 28 listopada 2013r. Tegoroczna stanowiła podsumowanie projektu „Zwiększanie bezpieczeństwa uczniów z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 30 w Bydgoszczy”, współfinansowanego ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Podmiotem rozważań podczas sympozjum był uczeń z niepełnosprawnością – bez względu na jej rodzaj i stopień, zawsze posiadający indywidualne potrzeby i indywidualne możliwości oraz zawsze wymagający szczególnego zainteresowania i wyjątkowej troski ze strony osób dorosłych. Wystąpienia dotyczyły funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi oraz sposobów zabezpieczania ich potrzeb, porozumiewania się z dzieckiem z  zaburzeniami komunikacyjnymi (w tym behawioralnego podejścia do komunikacji), ich problemów żywieniowych, sportu w życiu niepełnosprawnych oraz rozwijania ich  świadomości    o zjawisku przemocy i agresji.

Holistyczne traktowanie zdrowia sprawiło, że konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród specjalistów pracujących z uczniami niepełnosprawnymi, realizujących różne  formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Sympozjum zaszczycili swą obecnością: pani Jolanta Metkowska  – p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pan Jan Szopiński- Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy,  pani Grażyna Kufel, i pana Tomasz Puławski – radni Rady Miasta Bydgoszczy, pani Daniela Krzyżelewska i pani Anna Borysiak - wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,  ks. Janusz Tomczak – duszpasterz osób niepełnosprawnych, pani  Danuta Rokita-Borawska – wieloletni dyrektor ZS nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy, dyrektorzy placówek oświatowych miasta Bydgoszczy, a także wielu rodziców i opiekunów, którzy stanowią niezastąpioną skarbnicę wiedzy na temat swoich dzieci.

 

Celem wspólnego spotkania osób pełniących różne funkcje i role społeczne było propagowanie idei odpowiedzialnego dążenia i koncentrowania się na osiąganiu dobrego samopoczucia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. W propagowaniu tej idei organizatorów wsparły również lokalne media.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl