strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2015-10-07 13:22 / 5767   A. Borysiak dla dyrektorów i samorządów
Wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie

25 września 2015 r. Pani Jolanta Metkowska pełniąca obowiązki Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty uczestniczyła  w uroczystym wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie. Wydarzenie to stanowiło podsumowanie procesu zbierania, analizowania i wartościowania danych o szkole przeprowadzonego przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Celem przeprowadzonej ewaluacji problemowej  było określenie poziomu spełniania wymagań przez szkołę określonych w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Gospodarzy uroczystości  zaszczycili swoją obecnością Pan Andrzej Kinderman - Wicestarosta Nakielski,  Pan Jerzy Wdowiak - radny Powiatu Nakielskiego, Pani Ewa Szłapa – dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią,  Pani Anna Borysiak st. wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,  Pani Joanna  Jendykiewicz-Owczarek – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Ewa Burzyńska – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Pani Wioleta Marchlewska – sołtys wsi Karnowo, Pani Teresa Bachta – komendantka Hufca ZHP w Nakle,  ks. Andrzej Rumocki – proboszcz parafii p,w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Nakle nad Notecią, Pani Bernadetta Zygmunt przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Karnowie oraz Pani Milena Kaufka - przewodnicząca Rady Rodziców. Na uroczystość przybyli również sponsorzy szkoły, emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi,  rodzice i uczniowie.

Pani Jolanta Metkowska pełniąca obowiązki Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty uroczyście wręczyła raporty
z ewaluacji zewnętrznej Panu Andrzejowi Kindermanowi - Wicestaroście Nakielskiemu oraz Panu Albinowi Splittowi dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie. Pani Kurator pogratulowała gronu pedagogicznemu efektów pracy
i atmosfery panującej w placówce. Podkreśliła, że bardzo wysokie wyniki ewaluacji zewnętrznej to efekt zaangażowania wszystkich podmiotów szkoły, wsparcia ze strony organu prowadzącego i współpracy z partnerami. 

Uroczystość uświetnił  program  artystyczny przygotowany  przez uczniów szkoły we współpracy z zespołem wokalno – instrumentalnym ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej  oraz Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią pod kierunkiem Pani Moniki Falender. Uczniowie urzeczywistniając ideę integracji społecznej zaprezentowali wspólnie piosenki, utwory muzyczne, montaż słowno – muzyczny oraz inscenizację.

Wyniki raportu otrzymanego z rąk Kujawsko - Pomorskiego  Kuratora Oświaty podkreślają skuteczność działań edukacyjnych i terapeutycznych podejmowanych przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie we współpracy z rodzicami uczniów oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl