strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2015-07-14 12:52 / 5571   A. Borysiak dla dyrektorów i samorządów
VIII Kujawsko – Pomorski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych Świecie 2015

19 czerwca 2015r. na stadionie miejskim KS „Wda” w Świeciu odbył się VIII Kujawsko – Pomorski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych Świecie 2015. Organizatorami mityngu był Klub Olimpiad Specjalnych „POTRAFIMY” Świecie oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, przy wsparciu KS „Wda” w Świeciu oraz Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.

 

Celem imprezy były popularyzacja lekkiej atletyki, jako dyscypliny dla osób z upośledzeniem umysłowym w Olimpiadach Specjalnych, podsumowanie efektów szkoleniowych i rehabilitacyjnych uzyskanych w czasie treningów i zajęć dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w Świeciu i integracja ze społeczeństwem.

Powyższe zawody były kwalifikacją na zawody ogólnopolskie. W zawodach uczestniczyło 119 zawodników z 14 Klubów Olimpiad Specjalnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego:

 1. Arkadia Toruń
 2. Grud Grudziądz
 3. Jeżyki Mgoszcz
 4. Junior Inowrocław
 5. Kopernik Toruń
 6. Na Przełaj Dębowa Łąka
 7. Olimpijczyk Chełmno
 8. Pod Jesionem Bydgoszcz
 9. Potrafimy Świecie
 10. Słoneczka Toruń
 11. Tacy Sami Bydgoszcz
 12. Tęcza Tuchola
 13. Trzynastka Grudziądz
 14. Waleczni Wielgie

Zawody sportowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną to nie tylko rywalizacja. Przez sport zawodnicy rozwijają się zarówno fizycznie jak i społecznie. Uczą się nowych umiejętności, przełamują własne bariery, stają się bardziej odważni, otwarci i pewni siebie. Oddziałujemy również na szersze środowisko społeczne. Pokazując wysiłek sportowy zawodników Olimpiad Specjalnych, ich emocje i radość z uprawiania sportu, staramy się przełamywać stereotypy, przyczyniamy się do lepszego zrozumienia, akceptacji i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Sam zawodnik, przez uczestnictwo w zawodach nawiązuje nowe znajomości, integruje się z nowym środowiskiem. W działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną angażuje się wielu pełnosprawnych wolontariuszy. Dzięki nim łatwiej zorganizować zawody, zadbać o bezpieczeństwo i dobry stan ducha zawodnika.

VIII Kujawsko – Pomorski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych był ważnym wydarzeniem nie tylko dla zawodników, ale również dla zaproszonych gości, którzy zaszczycili zawody swoją obecnością. Mieli okazję brać udział w ceremoniach dekoracji zawodników (a było ich 54) i wspólnie ze zwycięzcami przeżywać radość i dumę z ich osiągnięć. Wśród zaproszonych gości byli: pan Franciszek Koszowski Starosta Powiatu Świeckiego, pani Barbara Studzińska V-ce Starosta Powiatu Świeckiego, pani Anna Borysiak starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, pan Grzegorz Chmielewski Przewodniczący Rady Powiatu, pan Sławomir Siemaszko V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej Świecia, pani Bożena Szydłowska Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Świeciu, pani Małgorzata Imiłkowska dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl