strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2015-06-03 08:53 / 5484   A. Borysiak dla dyrektorów i samorządów
Szósta edycja akcji „Cała Bydgoszcz czyta dzieciom”

25 maja 2015r. odbyła się szósta  edycja akcji „Cała Bydgoszcz czyta dzieciom”,  zorganizowana  przez Zespół Szkół nr 30 w Bydgoszczy i działający w szkole Klub Przyjaciół Książki. Ze spotkania na spotkanie poszerza się krąg czytających książki ze swego dzieciństwa, którzy tworzą poczet Honorowych Obywateli Klubu Przyjaciół Książki i przyjaciół szkoły-specjalnej, to znaczy szczególnej i wyjątkowej, bo kształcącej szczególnych i wyjątkowych uczniów (z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi). Szkoła wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów oraz stwarza szansę ich poznania i realizacji szerokiemu gronu zapraszanych gości. Jedną z potrzeb dzieci i młodzieży jest niewątpliwie czytanie i uważne wsłuchiwanie się w bogate treści ukryte w książkach. Wspólną rolą dorosłych jest przyzwyczaić młode pokolenie do czytania ,bowiem ,,przyzwyczaić się do czytania ,to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego.”

Tegoroczna edycja akcji odbyła się w bydgoskiej Operze Nova. Uczestnicy spotkania mogli więc poczuć się wyjątkowo, ponieważ nie każdego dnia spotykają się w tak miłym gronie i pięknym miejscu. Udało się więc nie tylko propagować ideę czytania najmłodszym, ale też „odmiejscowić szkołę”, a więc prowadzić innowacyjne działania edukacyjne poza jej murami, zapraszając czytelników i słuchaczy do tak ważnego ośrodka życia kulturalnego miasta, jakim jest Opera Nova.

To wyjątkowe spotkanie uświetnili swoją obecnością: Pani Elżbieta Rusielewicz - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Pani Jadwiga Zagert - dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu UM Bydgoszczy oraz  Pani Anna Borysiak - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Wśród zaproszonych gości byli też Honorowi Obywatele Klubu Przyjaciół Książki: Pani Urszula Guźlecka, Pani Wanda Gredżuk, Pani Ewa Łapińska, Pan Jan Szopiński, a także ks. Ryszard Pruczkowski.

Głównym punktem programu szóstej edycji akcji „Cała Bydgoszcz czyta dzieciom”, skierowanej zwłaszcza do dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, było dedykowane najmłodszym uczestnikom spotkania czytanie utworów literackich w wykonaniu znanych i lubianych artystów sceny bydgoskiej: Teatru Polskiego i Opery Nova. Śpiewak operowy, Pan Ryszard  Smęda  zaprezentował utwór „Dziad i baba” J.I. Kraszewskiego oraz ,,Orzech”  J. Brzechwy. Aktorzy Teatru Polskiego: Pani Małgorzata Witkowska, Pani Małgorzata Trofimiuk, Pan Paweł Gilewski i Pan Mieczysław Franaszek czytali znane utwory literatury dziecięcej, m.in. ,,Wróbelek Elemelek”, ,,Lokomotywa i „Pchła  Szachrajka”.  Imprezę uświetniły występy artystyczne gospodarzy - zespołów „Kujawiacy” i ,,Rozrabiacy” - uczniów Zespołu Szkół nr 30 w Bydgoszczy oraz gości - uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. Na ,,spotkaniu z książką” nie zabrakło też przedstawicieli lokalnych mediów: telewizji, radia, prasy, dzięki którym promowana była idea codziennego czytania dzieciom przez dorosłych. Krzewienie czytelnictwa odbyło się w bajkowej atmosferze stworzonej przez tajemniczą wróżkę. W tej roli wystąpiła nauczycielka zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych Zespołu Szkół nr 30 – Pani Monika Przybylska.

Dzięki staraniom organizatorów i zaproszonych gości uczniowie bydgoskich szkół specjalnych, placówek integracyjnych i członkowie Stowarzyszenia Dziecięce Graffiti mogli doświadczyć, cytując Wisławę Szymborską, że ,,czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl