strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2015-04-08 14:29 / 5340   A. Borysiak dla dyrektorów i samorządów
Konferencja z cyklu „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji? Jak zbudować dobrą szkołę?“

W dniach od 28 do 31 marca 2015 r. pani Anna Łukaszewska - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty   oraz reprezentacja wizytatorów i dyrektorów szkół  województwa kujawsko-pomorskiego  wzięła udział w piątej, międzynarodowej konferencji z cyklu „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji? Jak zbudować dobrą szkołę?“, która odbyła się w Zakopanem. Konferencja była skierowana do dyrektorów szkół, nauczycieli, wizytatorów, przedstawicieli władz lokalnych oraz innych osób odgrywających rolę liderów edukacyjnych w swoich społecznościach. Jak co roku celem konferencji było stworzenie przestrzeni i czasu, które umożliwią dyskusję i refleksję nad uwarunkowaniami i procesami decydującymi o jakości edukacji w Polsce i na świecie.

Tegoroczna konferencja dotyczyła w szczególności kwestii związanych z pomysłami, planami i przykładami dobrych praktyk pokazującymi konkretne rozwiązania stosowane dla kreowania i zmiany szkolnej rzeczywistości. W rozważaniach za każdym razem wychodzono od koncepcji dobrej szkoły widocznej w wymaganiach państwa wobec szkół i placówek.

Jednym z punktów programu była sesja plakatowa, gdzie zaprezentowano „dobre praktyki” w zakresie różnych aspektów, istotnych dla każdej uczącej się organizacji. Jeden z posterów przygotowała pani Anna Borysiak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy  we współpracy z panią Małgorzatą Sopór – dyrektorem Zespołu Szkół nr 31 w Bydgoszczy. Plakat, w sposób graficzny  ilustrował, podjętą w 2010 roku i kontynuowaną do dzisiaj, inicjatywę pn. „Forum dyrektorów szkół specjalnych i integracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”. Impulsem do powołania forum była potrzeba współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie dotyczącym funkcjonowania i rozwoju szkół specjalnych i integracyjnych oraz ich promocji w środowisku, chęć wdrażania nowoczesnych metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi  intelektualnie, a także wymiana informacji na temat wychowania i współpracy z rodzicami uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Pani wizytator i pani dyrektor serdecznie gratulujemy wyróżnienia jakim jest prezentacja własnych doświadczeń w ramach międzynarodowej konferencji.

 

W załączeniu przekazujemy plakat przygotowany w ramach konferencji.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl