strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2014-02-26 12:34 / 4329   K. Zaremba dla dyrektorów i samorządów
Spotkanie z dyrektorami poradni psychologiczno-pedagogicznych

26 lutego 2104 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z dyrektorami poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa kujawsko-pomorskiego, poświęcone funkcjonowaniu dzieci w okresie wczesnoszkolnym.

 

W spotkaniu udział wzięli: p. Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, p. Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, p. dr n. med. Małgorzata Dąbkowska – Wojewódzki Konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, p. Anna Bańkowska -  Dyrektor Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,  p. Jowita Łaz-Kulik – Kierownik Oddziału Nadzoru w Ochronie Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,  prelegenci oraz przedstawicie poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

W trakcie spotkanie zostały przybliżone następujące tematy: 

  • Funkcjonowanie emocjonalne dzieci w wieku wczesnoszkolnym - p. Magdalena Izydorczyk doktoranta w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy,
  • Problemy psychiatryczne dzieci w okresie wczesnoszkolnym - p. dr n. med. Małgorzata Dąbkowska - Wojewódzki Konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Koordynator Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy,
  • Prawne aspekty wydawania orzeczeń p. Iwona Dorna Radca prawny Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
  • Zadania PPP dotyczące dziecka młodszego - p. Tadeusz Dąbrowski - Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
  • Diagnoza gotowości szkolnej szansą dla dziecka na dobry start - p. Kinga Gajewska - pedagog, Dominika Bem - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl