strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2014-08-18 07:49 / 4661   E. Balana-Mroczkowska dla dyrektorów i samorządów
Badanie „Laboratorium myślenia”- diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych!


Instytut Badań Edukacyjnych przystępuje do realizacji czwartego cyklu badania kompetencji z przedmiotów przyrodniczych. Jest to badanie niezmiernie ważne dla polskiego systemu edukacji mające na celu całościowe sprawdzenie umiejętności absolwentów gimnazjów z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii. „Laboratorium myślenia” jest pierwszym ogólnopolskim badaniem, przeprowadzonym na tak dużą skalę, które diagnozuje kompetencje takie jak rozumowanie naukowe, wnioskowanie, formułowanie problemów, stawianie i weryfikacja hipotez, określanie związków przyczynowo-skutkowych oraz odróżniania faktów od opinii. Celem badania jest śledzenie skutków zmian systemowych związanych m.in. z wprowadzeniem nowej podstawy programowej do szkół i nowej formuły egzaminu gimnazjalnego. Badanie ma również na celu przygotowanie narzędzi wspierających pracę nauczycieli. Badanie polega na rozwiązaniu przez uczniów testu składającego się z 52 pytań zamkniętych z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii oraz wypełnienia przez uczniów kwestionariusza składającego się z pytań dotyczących ich zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi, metod pracy z którymi się zetknęli na zajęciach z tych przedmiotów. Badanie w żadnym stopniu nie służy ocenie pracy szkoły w nim uczestniczącej ani nie może być w tym celu wykorzystane, dotyczy bowiem wiadomości i umiejętności nabytych w poprzednim etapie edukacyjnym. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na udział w badaniu.

 

Scan pisma zawierającego wyrażenie zgody na udział szkoły w badaniu należy przesłać na adres: laboratoriummyslenia@ibe.edu.pl.

 

Kontakt do koordynatora badania:

Piotr Walicki, Pracowania Przedmiotów Przyrodniczych IBE:

pwalicki@ibe.edu.pl

tel. 22 241 71 00 wew. 112 lub tel. kom. 503 026 819

 

Adres do korespondencji:

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8

01-180 Warszawa
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl