strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2014-04-23 10:45 / 4485   J. Jendykiewicz-Owczarek dla dyrektorów i samorządów
Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych – Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły do udziału w Diagnozie umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych (DUMa) - dobrowolnego badania kompetencji matematycznych uczniów klas V.

 

Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych (DUMa) to badanie kompetencji uczniów klas V. Swoją formą i rodzajem użytych w nim zadań będzie nawiązywało do sprawdzianu po szkole podstawowej, który w roku 2015 po raz pierwszy będzie oparty na wymaganiach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

Będzie on weryfikował, oprócz wymagań szczegółowych, także umiejętności opisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej: umiejętność modelowania matematycznego, tworzenia strategii rozwiązania oraz prowadzenia prostego rozumowania i wnioskowania.

Dzięki udziałowi w badaniu, nauczyciele będą mogli sprawdzić, w jakim stopniu ich uczniowie, na rok przed ukończeniem szkoły podstawowej, spełniają wymagania nowej podstawy programowej. Badanie podda diagnozie te aspekty podstawy programowej, do których przywiązuje się obecnie największą wagę. Po zakończeniu testu, szkoła otrzyma informacje o wynikach uczniów poszczególnych oddziałów i całej szkoły na tle wszystkich uczniów biorących udział w badaniu.

Do udziału w badaniu zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe z terenu całej Polski.

Dyrektorzy placówek mogą zgłosić do badania wszystkie bądź tylko wybrane oddziały klasy V.

 

Deklaracje udziału w badaniu przyjmowane będą do 30 kwietnia 2014 roku.

 

Więcej szczegółów dotyczących zasad i przebiegu testu znajdują się na stronie badania: www.duma.edu.pl 

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl