strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2014-03-26 14:55 / 4419   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych (DUMa)

Instytut Badań Edukacyjnych planuje przeprowadzić badanie Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych (DUMa), które ma sprawdzić kompetencje matematyczne uczniów klas V. Swoją formą i rodzajem użytych w nim zadań będzie nawiązywało do sprawdzianu po szkole podstawowej, który w roku 2015 po raz pierwszy będzie oparty na wymaganiach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Badanie odbędzie się 20 maja 2014r. i zostaną nim objęci uczniowie klas V z wylosowanych osiemdziesięciu szkół z terenu Polski. Zostanie przeprowadzone w szkole przez wskazanych przez dyrektora nauczycieli w obecności ankietera i trwać będzie jedną godzinę lekcyjną. Wyniki badania pozostaną anonimowe, a zgromadzone dane zostaną wykorzystane wyłącznie do opracowania zestawień statystycznych na poziomie krajowym w Instytucie Badań Edukacyjnych.

 

Wyniki badania mają posłużyć sprawdzeniu umiejętności matematycznych opisanych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w obowiązującej podstawie programowej, dlatego bardzo ważny jest udział w badaniu  wszystkich wylosowanych  szkół.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl