strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2009-01-21 12:40 / 382   J. Popielewskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Badania w ramach IV edycji programu PISA

Bydgoszcz, dnia 20 stycznia 2009 r.

WP. GK /0710/8/09                                                      Państwo
                                                      Dyrektorzy
                                                      Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
                                                      województwa kujawsko-pomorskiego
        Zgodnie z pismem MEN DS-043-02/SD/2008 uprzejmie informuję, iż w marcu 2009 roku rozpocznie się w naszym województwie w wylosowanych szkołach badanie podstawowe w ramach IV edycji międzynarodowego programu oceny wiedzy i umiejętności uczniów znanego jako program PISA.
        Badanie realizować będzie Instytut Filozofii i Socjologii PAN i dotyczyć będzie kompetencji czytania, kompetencji matematycznych i naukowych 15-latków oraz, w dodatkowym projekcie, badanie kompetencji czytania elektronicznego ERA, a także badanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych celem sprawdzenia, czy postęp odnotowany w 2000 roku na etapie kształcenia 15-latków jest trwały
        Mając na uwadze znaczenie programu zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o stworzenie odpowiednich warunków do udziału uczniów w programie i pozytywne podejście do testów programu.
        Informuję jednocześnie, iż badanie PISA jest dla uczniów dobrowolne i wymaga zgody rodziców.
        Podstawowe informacje o programie PISA dostępne są na stronach internetowych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (www.ifispan.waw.pl) oraz OECD (www.pisa.oecd.org). Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Gumbrycht IFiS PAN (022-826-96-17).Kujawsko-Pomorski                  
Kurator Oświaty                    
Iwona Waszkiewicz                  
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl