strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2013-02-28 13:40 / 3403   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Badanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli w 2013 r.

                                                                                             Bydgoszcz  27 lutego 2013 r.

WSiR.533.I.2013.AK

 

 

                                                                                   Szanowni Państwo

                                                                                              Marszałek Województwa,

                                                                                                       Prezydenci Miast, Starostowie,

                                                                                              Burmistrzowie, Wójtowie,

                                                                                Dyrektorzy szkół

 

 

Informuję, że zgodnie z zapisami art. 31 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, we współpracy z publicznymi placówkami doradztwa i doskonalenia nauczycieli: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz z Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego w Grudziądzu, Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu oraz Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku, przystępuje do badania potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Badanie zakłada przeprowadzenie ankiety na poziomie organów prowadzących wśród wskazanych pracowników oraz na poziomie szkół wśród dyrektorów i nauczycieli. Do zebrania danych zbiorczych zostaną przygotowane formularze, które będą opublikowane w systemie PIKO na początku marca 2013 roku.

 

 KUJAWSKO-POMORSKI

 KURATOR OŚWIATY

 Anna Łukaszewska

 

 

 

 W załączeniu wzory formularzy ankiet do przeprowadzenia badań. W celu przeprowadzenia badania proszę formularze ankiet wydrukować i za ich pośrednictwem przeprowadzić badanie. W systemie PIKO proszę podać dane zbiorcze, uzyskane z analizy ilościowej przeprowadzonych ankiet.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl