strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2008-10-16 11:51 / 253   J. Popielewski dla dyrektorów i samorządów
Monitorowanie organizacji kształcenia integracyjnego w województwie kujawsko-pomorskim

Bydgoszcz 2008-10-14


Państwo Dyrektorzy
Szkół Ogólnodostępnych
z Odziałami Integracyjnymi
oraz Szkół Integracyjnych
województwa kujawsko-pomorskiego


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w ramach monitorowania organizacji kształcenia integracyjnego w województwie kujawsko-pomorskim, uprzejmie prosi o podanie w załączonej „Karcie informacyjnej” aktualnych danych o funkcjonujących oddziałach integracyjnych w przedszkolach i szkołach w roku szkolnym 2008/2009.
Wypełnioną „kartę” prosimy przesłać pocztą elektroniczną e-mail: kwitek@uwoj.bydgoszcz.pl do 31 października 2008 roku.

Jednocześnie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, Pracownia Wspomagania Rozwoju i Integracji Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie przeprowadza elektroniczne zbieranie danych dotyczących organizacji kształcenia integracyjnego w całej Polsce. Ankieta dotycząca kształcenia integracyjnego w roku szkolnym 2007/2008 dostępna jest na stronach internetowych CMPP-P pod adresem: www.cmppp.edu.pl/integracja/ankieta. Warunkiem wypełnienia ankiety "on line" jest znajomość indywidualnego hasła przypisanego na stałe danej placówce. W przypadku braku hasła prosimy o kontakt z Małgorzatą Kummant e-mail: mkummant@cmppp.edu.pl lub telefonicznie: 022 / 825-44-51 w.120.

Prosimy również o przesłanie wypełnionej „ankiety CMPPP” do Kuratorium pocztą elektroniczną kwitek@uwoj.bydgoszcz.pl lub w wersji papierowej do 31 października 2008 roku na adres:
Kuratorium Oświaty, ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz
Koordynator ds. kształcenia integracyjnego starszy wizytator Krystyna Witek


Kujawsko-Pomorski    
Kurator Oświaty      
Iwona Waszkiewicz    
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl